logo-zsps Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
tel: 02/ 43633263, fax: 02/ 43426336
web: www.zsps.sk, email: sekretariat@zsps.sk
SPRAVODAJ 03/ 2012
(26. apríl 2012)

26. Valné zhromaždenie ZSPS Noví členovia
V prílohe spravodaja nájdete Protokol a uznesenie z 27. VZ ZSPS, ktoré sa konalo 26.marca 2012 v Bratislave.

menu-katalog064Stavmat IN spol. s r.o.

Vest, s.r.o.


Aktuality
1. mimoriadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 26. marca 2012
1. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 17. apríla 2011
Protokol a uznesenie z 27. VZ ZSPS, ktoré sa konalo 26.marca 2012 v Bratislave
JURÍK: Moderné verejné priestory - súčastnosť a budúcnosť (PDF), Načo nám je verejné obstarávanie ? (PDF), Slovenské stavebníctvo (PDF)
Kongres Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou
Dohoda o úhrade členského príspevku na rok 2012
Seminár: SEMMELROCK - HAURATON - „Inovatívne riešenia spevnených plôch“
Seminár: "Stavební stroje a stavební mechanismy"
Seminár "Princípy navrhovania zelených budov"
Seminár - Holandské rieeenia pre udržateľnú výstavbu / Dutch Green Building Solutions
Pozvánka na Export Days´12
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012
30. zasadnutie Prezídia ZSPS zo 6. marca 2012
6. Partnerský deň Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Pozvánka prezidenta ZSPS na volebné 27. Valné zhromaždenie ZSPS a Partnerský deň ZSPS
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015
Aktuálny ročník konferencie EUROSTAV "Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe
"Partnerský deň ZSPS" - 27. (utorok) marca 2012 so začiatkom od 14,00 hod
Sympózium Geosyntetika v geotechnike