Logo-zsps-20-105

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Sabinovská 14
821 02 Bratislava
tel: 02/ 43633263, fax: 43426336
web: www.zsps.sk, email: sekretariat@zsps.sk
SPRAVODAJ 08/ 2010
(2. júl 2010)

Zo života ZSPS

Noví členovia ZSPS:

Legislatívny monitoring (len pre členov ZSPS, vyžaduje sa prihlásenie)

Monitoring médií (výber)