Vytlačiť

1. Verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie STRABAG s.r.o.
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Martina Galádová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Mgr. Roman Belokur Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.
Ing. Peter Polák ESP Consult, s.r.o.
Ing. Peter Szabó ESP Consult, s.r.o.
Ing. Marek Kozlay COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Miroslav Novosedlík Novosedlík, spol. s r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Konrád Vislay STAVINTEL s.r.o.
Tomáš Gančár STAVINTEL s.r.o.
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Zuzana Kaštánková XENEX, s.r.o.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Zuzana Halásová - gestor komisie  EUROVIA SK, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Tomáš Heč COLAS Slovakia, a.s.
prof. Ing. Maria Kozlovská, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Martin Šimkovich CENEKON, a.s.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – gestor komisie Stavebná fakulta TUKE
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Martin Bakoš, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Mgr. Katarína Ižacká VÁHOSTAV – SK, a. s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Richard Miške, PhD. CENEKON, a.s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – gestor komisie  ZEUS PB s.r.o.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.