Prieskum záujmu o misiu do Vietnamu

 

logo sustava povolani

logo appril com

Veľvyslanectvo SR vo Vietname oslovilo našu regionálnu komoru s návrhom zorganizovať misiu slovenských podnikateľov do Ho Či Minu . Počas pobytu v dňoch 30.11.2016 až 2.12.2016 by účastníci mali možnosť navštíviť 14. medzinárodný veľtrh VIETNAM EXPO 2016 a zúčastniť sa tiež rokovaní B2B, ktoré by pripravila Vietnamská obchodná a priemyselná komora.

V prípade záujmu kontaktujte do 04.10.2016 Ing. Vladislav Oros.

Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie