Pozvánka na Okrúhly stôl India - 7.februára 2017

 

logo sustava povolani

logo appril com

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Okrúhly stôl India o možnostiach hospodárskej spolupráce, ktorý organizujeme s Veľvyslanectvom Indie v Bratislave a uskutoční sa dňa 7. februára 2017 od 9.45 hod. v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Na podujatí sa zúčastní veľvyslanec Indie H.E. Param Jit Mann, ktorý bude prezentovať hospodárstvo a podnikateľské prostredie krajiny. S prezentáciou činnosti Indickej obchodnej a kultúrnej komory na Slovensku vystúpi vice prezident Alexander Horváth. O svoje praktické skúsenosti s podnikaním v Indii sa podelia riaditelia slovenských firiem Solar Volt a Seak Energetics.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 30. januára 2017.

Ing.Vladislav Oros Senior Consultant Head of Dept. of Foreign Relations


Bratislava Regional Chamber SCCI Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA Tel: +421 2 4829 1534 Mobil: +421 904 252 677 Fax: +421 2 4829 1260 web: http://www.basopk.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie