Pozvánka na KONZULTAČNÉ DNI Nemecko, Rakúsko

 

logo sustava povolani

logo appril com

Vážení podnikatelia,
pozývame Vás na Konzultačný deň :

s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka : Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiaca problematika

Konzultačný deň je určený podnikateľom, ktorí pôsobia v Nemecku alebo plánujú svoje podnikanie rozšíriť na územie Nemecka.
Témy individuálnych konzultácií:
- právne prostredie v Nemecku
- obchodné právo v Nemecku
- pracovné povolenia, minimálna mzda, vysielanie zamestnancov, komunikácia s úradmi v Nemecku
- príprava zmlúv s obchodnými partnermi
- reklamácie, insolventnosť, nedodanie tovaru a služieb, spôsobenie škody apod.
- súdne konanie, príslušnosť súdov, výkon rozsudku – s tým spojené právne a súdne poplatky
- mimosúdne dohody
- konkurzné konanie
- vymáhanie pohľadávok
- iné aktuálne problémy, ktoré vyžadujú právnu pomoc

Termín: 05. apríl 2017
Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie v prílohe alebo na: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017031601

Elektronická prihláška ( kód 20170405): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

Do pozornosti Vám dávame aj Konzultačný deň spojený so seminárom:

DOING BUSINESS IN AUSTRIA a konzultačný deň a rakúskym advokátom a daňovým poradcom

Cieľ: poskytnúť základné informácie o podmienkach podnikania, daňovom a odvodovom systéme a podmienkach zamestnávania v Rakúsku. Po skončení seminára majú účastníci možnosť individuálnej konzultácie s oboma rakúskymi špecialistami.

Termín: 25. apríl 2017
Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie v prílohe alebo na: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030607

Elektronická prihláška ( kód 170425): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Sledujte nás aj na FACEBOOKU
Bratislavská regionálna komora SOPK: https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/
Platforma Žena v podnikaní: https://www.facebook.com/Zenavpodnikani/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie