Konečný účet za tunel Čebrať je stále otázny

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 12.9.2017 | Rubrika: Spravodajstvo | Strana: 3 | autor: Matej Vanoch Chn | Téma: Stavebné firmy

DOPRAVA l Na úseku pracujú už roky. V prípade veľkého zvýšenia celkovej sumy hrozí, že nám Brusel nepreplatí náklady.Bratislava - Tunelom Čebrať mali už tri mesiace jazdiť autá. Taký bol aspoň pôvodný plán ministerstva dopravy. Ešte v januári však upravila Národná diaľničná spoločnosť svoj odhad dokončenia úseku D1 Hubová - Ivachnová na rok 2019 a podľa posledných informácií sa nestihne ani tento termín. "Prebiehajú rokovania so zhotoviteľom o zmluvných možnostiach pokračovať v realizácii diaľnice. Predbežný odhad ukončenia realizácie je december 2021," oznámili diaľničiari. Okrem termínu dokončenia zostáva nevyjasnenou otázkou aj celková suma. V prípade, že dodatočné náklady presiahnu polovicu vysúťaženej sumy, dokonca hrozí, že nám Brusel nič nepreplatí a financie bude musieť zabezpečiť štát.


Koľko nás to bude stáť Celý úsek sa vysúťažil v období "Figeľových lacných diaľnic" za 227 miliónov, čo bolo iba 49 percent zo sumy, ktorú očakával štát. Odkedy je jasné, že bude potrebné plány prekresliť, zostáva otázkou, koľko to bude po novom celé stáť. Exminister dopravy Roman Brecely odhadol v prípade pravdepodobného variantu s dlhším tunelom dodatočné náklady približne na 100 miliónov eur. "Padajú čísla od 60 do 150 miliónov eur. Dnes to však nikto nevie presne povedať, keďže máme príliš málo informácií, aby sme to odhadli," myslí si prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.
Podľa predsedu správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja nám hrozí, že ak táto suma výrazne presiahne sto miliónov, nebudeme môcť na zaplatenie diaľničného úseku použiť európske peniaze. "Ak sa pôjde variantom predĺženia tunela, čo je asi jediné realistické riešenie, tak sa bude musieť urobiť dodatok k zmluve, ktorý môže presiahnuť 50 percent nákladov. To je z nášho pohľadu vážna situácia, keďže v takomto prípade by všetko musel zaplatiť štát," hovorí. Päťdesiat percent z pôvodnej sumy predstavuje 113,5 milióna eur, akékoľvek ďalšie zvýšenie by predstavovalo porušenie pravidla.


Pavol Kováčik však upozorňuje na to, že stanovený limit je potrebné dodržiavať iba v prípade, ak ide o extenzívne zvýšenie diela. "Ak to riadne zdôvodníme, tak to môže Európska komisia akceptovať. Naše vysvetlenie, že ide o zmenu riešenia, ktoré je nevyhnutné, komisia apriórne neodmietla," hovorí. "Všetky kroky sú priebežne komunikované s technickými poradcami Európskej komisie JASPERS, ako aj s Európskou komisiou," odkázala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.


Na čo sa čaká Podľa analytika inštitútu INEKO Jána Kovalčíka sa komplikovanej situácii dalo predísť, stačilo na začiatku uskutočniť poriadny prieskum. Ten by však stál o stotisíc eur viac a trval by o pol roka dlhšie. Výsledkom je, že sa ušetrilo šesť mesiacov, no proces sa predĺžil o viac ako štyri roky.


Výstavba sa začala v decembri 2013, vo februári 2015 sa práce zastavili a odvtedy sa čaká na potvrdenie novej trasy. Kľúčová je správa o vplyve na životné prostredie. "Koniec procesu predpokladáme na koniec roka 2017. Maximálny cenový dosah zmeny vedenia trasy diaľnice je predmetom zmluvných rokovaní so zhotoviteľom," uviedla hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová. Na dokončenie úseku čakajú najmä Ružomberčania, ktorým každý deň cez mesto prejde 30- až 40-tisíc áut. Tie predstavujú vysokú záťaž nielen na dopravu, ale aj na životné prostredie.***Údaje o úsekuČasť diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhá 15,2 km. Tunel Čebrať mal mať pôvodne 2 026 metrov, okrem neho diaľnicu tvorí aj 22 mostov a odpočívadlo Ivachnová. Úsek sa začína na križovatke Hubová, kde nadviaže na úsek D1 Turany - Hubová. Končí sa potom pri obci Ivachnová a pokračuje ťahom D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš. "Prostredníctvom križovatiek zabezpečí prepojenie diaľnice s cestou I/59 smerom na Oravu a mesto Ružomberok," uvádza NDS. Perspektívne ide o prepojenie na rýchlostnú cestu R3. Úsek má po dokončení motoristom ušetriť viac ako desať minút jazdy.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie