STAVEBNÉ FIRMY SA PRIPRAVUJÚ NA INTELIGENTNÉ MESTÁ

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Slovenské mestá si dnes hľadajú formy rozvoja, pri ktorých im čoraz viac budú oporou inovácie a moderné formy riadenia. Koncept takzvaných "smart cities" sa prirodzene dotýka aj sféry stavebných podnikateľov. "Stavební podnikatelia vidia mestá a štát najmä ako partnera pri rozvojových zámeroch, a teda nielen ako subjekty verejných tendrov," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik (na obr. vpravo, vľavo Vladimír Jurík).

"Náš záujem o intenzívny rozbeh smart cities je prirodzený. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že okrem nesporného pokroku moderných technológií určite prinesú aj stavebné projekty, ktoré rozšíria pracovné príležitosti najmä pre malé stavebné firmy v regiónoch. A práve tie tvoria väčšinu slovenského stavebníctva," ozrejmil P. Kováčik.

V dňoch 26. - 30. júna 2017 sa uskutočnila "Letná škola Smart Cities 2017". Podujatie bolo zorganizované Slovenským Smart Cities klubom, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

"Teší nás, že prebehlo aj za účasti zástupcov ZSPS. Stavebníctvo výrazne celosvetovo napreduje a je nevyhnutné, aby sme na Slovensku držali krok s dobou. Dlhodobo upozorňujeme, že optimálny stav nastáva vtedy, keď stavebný podnikateľ dokáže za zdravých podmienok zabezpečiť nielen pokrytie všetkých oprávnených nákladov, ale aj technický a personálny rozvoj," zdôrazňuje P.Kováčik.

Severské krajiny sú v oblasti smart cities dlhodobo na popredných miestach.

Každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú tri až štyri percentá HDP.

V súčasnosti sa zároveň radikálne mení filozofia konceptu inteligentných miest: Do popredia sa už pri samotnej výstavbe dostáva obyvateľ, pričom je v značnej miere regulovaná otázka individuálnych dopravných prostriedkov. Dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľom a nie aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry. Podujatie splnilo svoj cieľ a zapojení zástupcovia samospráv a organizácií mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest v Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve.

Zaujímavým príkladom je švédsky Göteborg s projektom Zelené mesto, ktorý prebieha už takmer desaťročie.

Mení nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí a tí sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta. Developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov.

V ďalšom severskom Malmö sa dominantou mesta stala budova Turning Torso.

Mestu sa podarila premena nefunkčného brownfieldu - bývalej lodenice - na funkčné obytné, administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou.

Foto popis| Laureát vlaňajšej Ceny verejnosti - Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów od ateliéru zerozero

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie