Vytlačiť

uvo.gov.sk | 12.10.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Šírenie osvety, vzdelávanie odbornej verejnosti, či zefektívnenie procesov verejného obstarávania - najmä v oblasti stavebných prác - boli základné témy, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") Miroslava Hliváka s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavlom Kováčikom na pôde úradu dňa 10. októbra 2017.


Prezident ZSPS vníma stavebný sektor ako jednu z najnáročnejších a najviac špecifických oblastí vo verejnom obstarávaní - či už z hľadiska odbornej prípravy, finančných objemov, ako aj z hľadiska celkového počtu vyhlásených zákaziek. Predseda úradu, ako aj prezident ZSPS sa zhodli a vyjadrili presvedčenie, že existuje priestor na konštruktívnu kooperáciu a legislatívne zmeny, ktoré by zefektívnili procesy verejného obstarávania, a tým sa aj zosúladili s európskou, resp. svetovou špičkou. Prvým krokom vzájomnej úzkej spolupráce je odborná medzinárodná konferencia "Viac-kriteriálne verejné obstarávanie na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku", ktorú ZSPS organizuje okrem iného aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie dňa 7. novembra 2017 v Bratislave.