Nedostatok verejných zákaziek

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

TA3 | 31.10.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR 


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Slovenské stavebníctvo môže tento rok vzrásť o takmer 4,5 percenta. Vyplýva to z očakávaní kľúčových spoločností na trhu. Rast v sektore sa ale zatiaľ vyvíja iba pomaly, a to najmä z dôvodu meškania z verejných zákaziek. Z projektov za takmer 2 miliardy eur ich bolo doposiaľ zadaných iba 10 percent.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Po dvoch rokoch stagnácie slovenské stavebníctvo pomaly ožíva. Aktuálne práce napredujú najmä v oblasti pozemných stavieb. Výrazne zaostávajú takzvané inžinierske stavby. Vlani boli odovzdané viaceré úseky diaľnic a rýchlostných ciest, no bez pokračovania nových častí.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

--------------------


Ekonomika Slovenska už druhým rokom rastie okolo 4 percent a stavebníctvo začalo rásť len o 0,6 percenta, čiže tie nožnice medzi vývojom stavebníctva a vývojom celej ekonomiky sa ešte naďalej roztvárajú.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Ministerstvo dopravy vyhlásilo tento rok výberové konania na verejné stavebné zákazky v celkovej hodnote takmer 2 miliardy eur. Doteraz z nej bola zadaná zatiaľ len desatina. Chýba projektová dokumentácia, výkupy pozemkov a príslušné povolenia. S výnimkou úseku R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou nie je podľa firiem môžné na úseky diaľnic ani len vypísať súťaž.Ján Záhradník, obchodný riaditeľ Doprastavu


--------------------


Ten problém je dlhodobý a je to neexistujúca koncepcia výstavby diaľnic a ciest.Ondrej MATEJ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo


--------------------


Spôsobí to to, že firmy teraz momentálne budú musieť tie kapacity, ktoré si držali, zrejme uvoľniť z trhu práce alebo investovať veľa finančných prostriedkov, aby si ich udržali a spoliehať sa na to, že prídu veľké infraštruktúrne projekty, projekty na trh.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Národná diaľničná spoločnosť plánuje do konca roka vyhlásiť súťaž na dva projekty. Časť rýchlostnej cesty R3 v úseku Mýtna - Lovinobaňa a úsek obchvatu R5 Prešov. Rozhodujúcim kritériom pri verejných zákazkách zostáva cena. Rezort dopravy preto zvažuje od budúceho roka v tendroch vylúčiť najvyššiu a najnižšiu ponuku.Árpád ÉRSEK, minister dopravy, výstavby a reg. rozvoja /Most-Híd/


--------------------


To už je moja vízia z dlhej skúsenosti, lebo vždycky tá najvyššia cena je niekde na strane, tá najnižšia tiež nie je. Potrebujeme, minimálne podľa môjho názoru, aby sme toto mohli spraviť, aby 5-6 súťažiacich prihlásilo do toho projektu.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Podľa stavebných spoločností by ministerstvo pri tendroch pri verejných zákazkách malo prihliadať na viacero kritérií. Cena totiž vždy nezodpovedá aj kvalite výslednej stavby. Andrej Horváth, TA3.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie