Vytlačiť

Rádio Lumen | 8.11.2017 | 17:30 | Relácia: Infolumen | Téma: Stavebné firmy

Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá. Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá, na odbornej diskusii na túto tému to povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.



Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


--------------------


Stále u nás prevláda najnižšia cena, máme akúsi zaužívanú prax, ktorá aj v spoločnosti veľmi rezonuje, ktorá tlačí tých obstarávateľov, verejných obstarávateľov obstarávať práve a vyberať si na základe najnižšej ceny. Ale ak chceme pozdvihnúť kvalitu, ktorá nám vzíde z verejného obstarávania, musíme práve zapojiť tieto iné kvalitatívne kritériá.



Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kovalčíka približne 90 percent zákaziek sa na Slovensku hodnotí na základe najnižšej ceny. V stavebníctve sú preto vyberané najlacnejšie materiály, ktoré potom nevydržia celú dobu životnosti stavby. Napríklad diaľnice alebo železnice majú navrhnutú životnosť sto rokov, ale materiály vydržia 20-30 rokov a potom ich treba obnovovať.