Vytlačiť

TA3 | 9.11.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Cena na úkor kvality. Na Slovensku sa stavajú menej kvalitné diaľnice a budovy. Tvrdí to Zväz stavebných podnikateľov, podľa ktorého sa v súťaži prihliada väčšinou iba na najnižšiu cenovú ponuku. Úrad pre verejné obstarávanie preto plánuje zmeniť zákon.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Spomedzi členských krajín Európskej únie je Slovensko na chvoste z hľadiska zohľadňovania kvality pri verejnom obstarávaní. Až 90 percent tendrov sa posudzuje len podľa ceny. Problém sa týka najmä súťaží v oblasti výstavby ciest a budov.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Máme najjednoduchšie, najlacnejšie projekty, ktoré nie sú optimalizované.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Znevýhodňovaní sú tak kvalitní dodávatelia, ale aj samotní obyvatelia, pokiaľ ide o štátnu zákazku. To, čo sa postaví lacnejšie, si totiž časom vyžaduje viac investícií do údržby.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Diaľnice alebo železnice sú projektované na návrhu životnosti 100 rokov, a tie materiály vydržia 20-30 rokov.Jaroslav KRAČÚN, odborník na smernicové verej. obstarávanie EK


--------------------


Ja radšej obstarám cestu za 1 500 000 na začiatku a 10 rokov sa jej nedotknem.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Pri tendroch by sa mal brať ohľad aj na kvalitu, environmentálny a sociálny aspekt a tiež inovatívnosť ponuky. Už v súčasnosti by sa dodávateľ mal vyberať podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Znamená to, že nie podľa najnižšej, ale z dlhodobého hľadiska najekonomickejšej ceny.Miroslav HLIVÁK, predseda Úradu pre verejné obstarávanie


--------------------


My síce máme implementované smernice, ktoré umožňujú používať tieto kritériá, ale nemáme ich rozmenené na drobné. Nevidia ich obstarávateľ a verejní obstarávatelia nadefinovať, nevedia ich používať.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Od budúceho roka preto začne fungovať Inštitút pre verejné obstarávanie, ktorý bude obstarávateľom pomáhať zadefinovať podmienky súťaže podľa kvalitatívnych kritérií.Miroslav HLIVÁK, predseda Úradu pre verejné obstarávanie


--------------------


Bude sa pozerať do budúcna, bude zbierať dobrú prax zo zahraničia, bude implementovať konkrétnu metodiku.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Už v najbližšom období budú spustené pilotné verejné súťaže postavené na princípe viackriteriálneho vyhodnocovania ponúk. Vyhlasovať by ich mala Národná diaľničná spoločnosť na diaľnice a rýchlostné cesty. Inštitút verejného obstarávania začne fungovať od januára. Návrh na zmenu zákona chce úrad predložiť vláde do júna.

Hana Džurná, TA3.