Meškanie výstavby diaľnic brzdí ekonomiku aj stavebný sektor

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

tlacovespravy.sme.sk | 18.12.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Ani tento rok nepriniesol zásadný posun v riešení závažných tém, ktoré trápia podnikateľov v slovenskom stavebníctve.Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika na to dopláca štát, ako významný investor a v neposlednom rade aj celá ekonomika krajiny.
Nadchádzajúci rok bude pre stavebníctvo na Slovensku kľúčový. Na doriešenie čakajú výzvy v mnohých oblastiach. Ide o dlhodobú koncepciu dopravnej infraštruktúry, tému verejných súťaží či problematiku zamestnanosti.


"Sústredíme sa na to, aby sme boli konštruktívnym partnerom pre štátnu a verejnú správu. Ako hlas celého sektora sa odborne zapájame do prípravy nového stavebného zákona. Potrebujeme riešiť neúmerne dlhé a komplikované stavebné konania. Zároveň sa intenzívne venujeme verejnému obstarávaniu. Tu očakávame pilotné verejné súťaže, kde nerozhodne len kritérium najnižšej ceny, ale viacero kvalitatívnych parametrov. Taký je trend naprieč celou EÚ a je najvyšší čas sa pripojiť," vysvetľuje P. Kováčik zastupujúci iniciatívu Fórum stavebných investícií (FSI).


Rozdielne predstavy a nestabilita


Negatívny vývoj stavebníctve aktuálne vidíme hlavne v rámci inžinierskeho stavebníctva, ktoré zahŕňa napríklad výstavbu diaľnic či železníc. Takýto stav sa môže prejaviť v nižšej atraktivite krajiny pre investorov, v nižšom raste HDP a taktiež slabším vývojom ďalších ekonomických ukazovateľov. Výrazne slabšiu výkonnosť inžinierskeho stavebníctva má Slovensko prekvapivo aj pri porovnaní s Nemeckom či Rakúskom. Tieto krajiny pritom majú dopravnú infraštruktúru omnoho viac rozvinutú.


Navyše, predovšetkým vo vyspelých krajinách sú aktivity inžinierskeho stavebníctva na výrazne stabilnejšej úrovni a ďaleko menej podliehajú priepastným výkyvom. Ide o výsledok stabilného systému ich financovania ako aj dlhodobého plánovania a odbornej stability.
Naďalej platí, že Slovensko nemá záväzný plán výstavby dopravnej infraštruktúry. "Nielenže potrebujeme, aby vznikol, ale zároveň je nevyhnutné širokou politickou zhodou docieliť jeho dodržiavanie po výmene vlády či ministra. Dnes tomu tak nie je. V praxi cítime, ako sa neustále zmeny v projektoch negatívne podpisujú na meškaní výstavby - napríklad pri diaľniciach či rýchlostných cestách," uviedol P. Kováčik.


ZSPS zdôrazňuje, že už samotná investičná príprava projektov je náročný proces z hľadiska financií, času a odborných požiadaviek na ľudské zdroje.


"Dodatočné úpravy v projektoch prameniace z chýbajúcej koncepcie či nedostatočne definovaných požiadaviek nás stoja nielen čas, ale aj finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť efektívnejšie," dodáva P. Kováčik.


Chýbajúce ľudské zdroje


V stavebníctve podľa štatistík z minulého roka pracuje zhruba 7 % zamestnancov celého hospodárstva. Nedostatočná odborná príprava, nezáujem mladých uchádzačov a nevyužitý potenciál na spoluprácu so zamestnávateľmi čoraz negatívnejšie ovplyvňujú celé odvetvie. Existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pre trh práce.
"Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce bude záujem technologicky kvalitne stavať, no o pár rokov nebudeme mať s kým," myslí si P. Kováčik.


Staršia generácia stavebníkov postupne odchádza do dôchodku, no mladí pribúdajú iba veľmi pomaly. Pri robotníckych zamestnaniach je momentálne viac ako polovica zamestnancov starších ako 45 rokov. "Jednou z príčin nezáujmu o stavebníctvo je, že povesť stavebníctva poškodzovali rôzne nezmyselne nafúknuté či nesprávne interpretované kauzy, ktoré sa napokon ani nedoriešili, no trpká pachuť zostala," doplnil prezident ZSPS.


ZSPS sa v tomto smere usiluje najmä o budovanie pozitívneho imidžu stavebníctva. Výbornou príležitosťou sú ocenenia Stavba roka 2017, ktoré sú najvýznamnejšou súťažou slovenského stavebníctva a podporia kvalitné stavebné diela. Čoskoro budú známe nominácie pre nadchádzajúci 23. ročník súťaže.


O iniciatíve FSI:


Ako reakciu na nepriaznivý vývoj slovenského stavebníctva predstavil ZSPS v marci 2017 iniciatívu "Fórum stavebných investícií" (FSI). Jedným z hlavných zámerov je apelovať na štát v súvislosti s chýbajúcim záväzným plánom výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ďalšej infraštruktúry, ale aj na zvýšenie kvality verejných obstarávaní. Len za takýchto okolností dokážu stavebné firmy efektívne plánovať a naplno využívať dostupné kapacity.
Cieľom expertov FSI je poskytovať odbornú pomoc a prispievať k tomu, aby sme realizovali verejné investície v stavebníctve na základe uvážených rozhodnutí s úžitkom pre celú spoločnosť.


Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie