Mobilitu brzdia aj chýbajúce nájomné byty

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

STV1 | 11.1.2018 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: Stavebné firmy


Viliam STANKAY, moderátor


--------------------


Sťahovanie ľudí za prácou brzdí aj nedostatok nájomných bytov, ktoré by zabezpečili cenovo dostupné bývanie v regiónoch, kde pracovná sila chýba. Vláda preto pripravuje nový model podpory nájomného bývania. Na stole je niekoľko návrhov, napríklad daňové úľavy na stavebné projekty až po možnosť, že by nájomné byty začal stavať priamo štát.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Zo všetkých bytov na Slovensku je iba 6 percent nájomných. V západnej Európe napríklad v Nemecku je pritom nájomný zhruba každý druhý byt.Ján PALENČÁR, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska


--------------------


Sú to desaťtisíce bytov, ktoré by Slováci vedeli využiť.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Stavať vlastné nájomné bytovky pre zamestnancov by chceli aj veľkí investori. Dnešné podmienky ich však odrádzajú.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Žiadny podnikateľ nepôjdu do projektu s 23-ročnou návratnosťou. My tú návratnosť musíme reálne stlačiť niekde na polovicu.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Firmy by chceli napríklad možnosť čerpať štátne dotácie, tak ako mestá a obce. To by však mohlo naraziť na odpor Bruselu.Peter ĎURČEK, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR /nom. SNS/


--------------------


Tam sa budeme musieť vysporiadať aj s dovolenou alebo nedovolenou štátnou pomocou, ak by sme uvažovali o nejakých dotáciách.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Ministerstvo dopravy preto zvažuje iný model, napríklad podporu projektov cez samosprávy, kde sa fabriky nachádzajú.Peter ĎURČEK, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR /nom. SNS/


--------------------


Objavujú sa myšlienky a myslím si, že nie zlé aj o tom, že by priamo štát mohol uvažovať o výstavbe nájomných bytov vo vybraných prípadoch v regiónoch, kde je akútna potreba kvalifikovanej pracovnej sily.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Dôležitá bude aj cena nájomného. Ak by sa totiž blížila k výške splátky za prípadnú hypotéku, väčšina Slovákov by ju uprednostnila úver.Ján PALENČÁR, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska


--------------------


Ak my umiestnime na trh dostatočné množstvo nájomných bytov, tá cena sa môže znížiť niekde na úroveň 15-20 percent, čo znamená, že to nájomné bude už veľmi zaujímavé.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Lákadlom by mohlo byť aj daňové zvýhodnenie, napríklad príspevku firmy na takéto bývanie.Jaroslav HOLEČEK, Zväz automobilového priemyslu SR


--------------------


Je to pre neho pre toho zamestnanca benefit, z ktorého musí podnik aj zamestnanec platiť daň. Takže to takisto musíme odstrániť.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Oveľa rýchlejším riešením ako výstavba nových je úprava podmienok využívania už postavených nájomných bytov.Peter ĎURČEK, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR /nom. SNS/


--------------------


Budeme určite napríklad uvažovať aj o tom, že by sme zvýšili príjmovú hranicu pre ľudí, ktorí sa môžu uchádzať o takýto spôsob bývania tak, aby sa do nej dostali aj zamestnanci treba z automobilového priemyslu.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Väčšina navrhnutých zmien si vyžaduje aj úpravu zákona, a to znamená minimálne pol roka na prípravu a schválenie návrhov. Marek Zgalinovič, RTVS. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie