Projekt D4/R7 postavia menšie stavebné firmy

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

STV1 | 30.1.2018 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: PPP projekty


Ľubomír BAJANÍK, moderátor


--------------------


Najväčší stavebný projekt posledných rokov, výstavba obchvatu Bratislavy s rýchlostnou cestou smerom na Žitný ostrov má meškanie. Napriek tomu, že zmluvu s medzinárodným konzorciom podpísali ešte v máji 2016 teda pred 20 mesiacmi, stavebné práce stále viaznu. Veľké stavebné firmy sa odmietajú k projektu pripojiť.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Výstavbu 27 kilometrov diaľnice D4 okolo Bratislavy a 32 kilometrov rýchlostnej cesty smerom na Dunajskú Lužnú by malo zabezpečiť španielsko-austrálsko-rakúske konzorcium, ktoré PPP projekt vyhralo v súťaži. Práce sa mali pôvodne začať ešte v roku 2016. Na mieste budúcej diaľnice už sa objavili prvé mechanizmy, od prípravných prác k samotnej výstavbe sa zatiaľ nedostali.Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/


--------------------


Sme dohodnutí, že od marca idú plným tempom a na výstavbu.Marek ZGALINOVIČq, redaktor


--------------------


Medzinárodné konzorcium nechá stavebné práce slovenským firmám. Rokovania s veľkými stavebnými gigantmi však stroskotali, konzorcium je totiž pod cenovým tlakom. Podľa pôvodných odhadov mal stáť projekt D4/R7 asi 4,5 miliardy eur, finálna cena je o viac ako polovicu nižšia.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Stavebné firmy odmietli predovšetkým z dôvodov cenových a z dôvodov aj z dôvodov aj teda rizík, ktoré vyplývali a z pomerne jednostrannej zmluvy, ktorá bola predkladaná.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Megaprojekt by mala napokon postaviť väčšia skupina menších firiem, ktoré na podmienky pristúpili. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov sa obáva, že tento rezervný scenár sa odrazí aj na nižšej kvalite prác.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


To riziko o to väčšie bude, lebo bude treba malých dodávateľov skoordinovať, skontrolovať na kvalite. Nemusia mať také skúsenosti, samozrejme s komplexnou dodávkou.Ondrej MATEJ, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo


--------------------


Na takýto veľký projekt je to dosť nebezpečné riešenie. Poviem príklad, most cez Dunaj, ktorý má pomaly dĺžku skoro 700 metrov neviem si predstaviť, že by ho stavala nejaká malá firma bez skúseností.Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/


--------------------


Vychádzame z tohoto, že vedia robiť dobre. Možnože oni to majú spočítané, že sú lacnejší ako náklady veľkých firiem, ale nemalo by to ich obmedzovať v čase, čo je pre mňa dôležité.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Nové cesty by mali byť hotové v roku 2020, ministerstvo dopravy zatiaľ meškanie nedokáže vyčísliť. Prílišný sklz však nie je ani v záujme medzinárodného konzorcia, štát im totiž začne projekt splácať až potom ako ho začnú využívať vodiči. Marek Zgalinovič, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie