Obchvat Bratislavy bude meškať

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

TV Markíza | 30.1.2018 | 19:00 | Relácia: Televízne noviny | Téma: MDV SR 


Lenka VAVRINČÍKOVÁ, moderátorka


--------------------


Termíny sa budú posúvať. Minister dopravy dnes prvýkrát priznal, že projekt obchvatu Bratislavy mešká. Zatiaľ nevie, či to budú mesiace alebo sklz presiahne až rok. Najväčší dopravný projekt na Slovensku sprevádza viacero komplikácií. Stále hrozí, že novú diaľnicu nebude mať kto stavať.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Keď pred 15-timi mesiacmi poklopali investíciu za takmer dve miliardy, vyzeralo to ešte optimisticky. Plány hovorili, že po novom bratislavskom obchvate a rýchlostnej ceste R7 by sme mali jazdiť už v roku 2020. Tento cieľ ale zrejme zostane už navždy iba na papieri.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Bude tam určité meškanie.

René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Ešte pred pár týždňami pritom rezort dopravy tvrdil, že s termínmi je všetko v poriadku. Nejaké predlžovanie termínov v tomto prípade nehrozí, dostavby?Viktor STROMČEK, štátny tajomník ministerstva dopravy /Smer-SD/


--------------------


Zatiaľ nie.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Pozemky, kadiaľ má viesť nový diaľničný obchvat a takisto rýchlostná cesta R7 aktuálne čistia a pripravujú na samotnú výstavbu. Koncesionár ministerstvu dopravy sľúbil, že projekt by sa mal naplno rozbehnúť už o mesiac.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Sme dohodnutí, že od marca idú plným tempom na výstavbu.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Či sa termíny budú posúvať a o koľko, sme sa pýtali aj španielskeho konzorcia, ktoré obchvat a R7-čku stavia, no odpovede sme zatiaľ nedostali. Minister priznáva, že meškanie spôsobil jednak zložitý výkup pozemkov, ale aj neskoré vydávanie stavebných povolení. To, či bude sklz v mesiacoch alebo až v rokoch, so odhadnúť netrúfa.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Dúfam, že to nebude, viete, aj mesiace sa dajú napočítať, že 24 mesiacov.Ondrej MATEJ, analytik Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo


--------------------


Ak nezačnú stavať veľmi rýchlo, tak môžeme byť svedkami nielen posunutia o jeden rok, ale môžeme byť svedkami toho, že ten obchvat sa bude posúvať o ďalšie obdobie.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Objavili sa totiž informácie, že španielske konzorciu mám problémy so subdodávateľskými firmami. Španieli na projekt oslovujú iba menšie stavebné spoločnosti, ktoré ale nemajú o túto zákazku veľký záujem.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


S najväčšou pravdepodobnosťou koncesionár nemá pokryté všetky kapacitné potreby. Na trhu je nedostatok pracovných síl a samozrejme stavební dodávatelia si využívajú predovšetkým pracovné sily, ktoré majú k dispozícii, pre zhotovenie svojich vlastných komplexných zákaziek.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Možnože oni to majú spočítané, že sú lacnejšie ako náklady veľkých firiem, ale nemalo by to ich obmedzovať v čase, čo je pre mňa dôležité.Ján MAROSZ, poslanec NR SR /OĽaNO/


--------------------


Vinu má na svojej strane ministerstvo dopravy a štát, že podpísali zmluvu bez toho, že by mali istotu, že za tých podmienok to bude realizovateľné.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor

--------------------


Ministerstvo dopravy zatiaľ o možných sankciách nehovorí. Najprv si chce zistiť presné príčiny meškania tohto megaprojektu a do akej miery za to nesie zodpovednosť koncesionár.

Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Všetky sankcie, ktoré môžu vzniknúť na tejto trase, musí potvrdiť nezávislý dozor.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


René Medzihradský, Televízia Markíza.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie