Stavebníctvo bolo a je kľúčovým odvetvím ekonomiky

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

openiazoch.zoznam.sk | 3.2.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Stavebníctvo bolo na Slovensku historicky kľúčovým odvetvím ekonomiky a rovnako je to aj v súčasnosti.Stavebníctvo bolo na Slovensku historicky kľúčovým odvetvím ekonomiky a rovnako je to aj v súčasnosti. V priebehu štvrťstoročia samostatnosti vznikli na Slovensku monumentálne stavby, ktoré pozitívne vníma aj zahraničie. Príkladom je dostavba unikátneho vodného diela Gabčíkovo. Povedal pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.


Vývoj v slovenskom stavebníctve potvrdil, že aj v súčasnosti stavebné firmy pracujú technologicky na úrovni a dokážu byť konkurenciou vo vzťahu k zahraničiu, uviedol Kováčik. "V pozemnom staviteľstve sa môžeme pochváliť nízkoenergetickými budovami. Vybrané stavby, napríklad v Bratislave či Košiciach, získali zlatý medzinárodný certifikát LEED. Slovenskí stavební podnikatelia sa podieľajú na výstavbe tunelov v technicky náročných podmienkach na Islande, vo Švédsku či v Nórsku," doplnil Kováčik. Na druhej strane, celých 25 rokov sprevádzalo stavebníctvo podľa neho viacero turbulentných období, ktoré sa prejavili najmä v prípade verejných infraštruktúrnych projektov. Obdobia budovateľského charakteru sa striedali s utlmovaním výstavby. "Nedostatočná stabilita v stavebníctve znemožňuje plánovanie kapacít stavebných firiem a ide o negatívny jav, s ktorým sa u nás stretávame dodnes," priblížil.


ZSPS zaznamenáva od 90. rokov 20. storočia výraznú profesionalizáciu bytovej výstavby, tzv. svojpomoc sa už prakticky nedeje. "Oproti západnej Európe však dlhodobo zaostávame v problematike výstavby nájomných bytov. ZSPS sa preto snaží návrhmi podnietiť orgány štátnej a verejnej správy k efektívnym zmenám v tejto oblasti," zdôraznil.
O členstve SR v Európskej únii povedal, že aj vďaka nemu vidí ZSPS priestor na intenzívnejšiu kooperáciu a výmenu know-how stavebných podnikateľov naprieč krajinami.
Príkladom podľa jeho slov môže byť záujem stavebných firiem o projekty inteligentných miest, tzv. Smart City. "Tie sa na Slovensku ešte len rozbiehajú, zatiaľ čo v zahraničí medzičasom nazbierali bohaté skúsenosti s realizáciou uvedených projektov. ZSPS očakáva, že pôjde o jeden z trendov, ktorý môže rozšíriť pracovné príležitosti pre stavebné firmy," uzavrel Kováčik.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie