Duál v stavebníctve takmer nefunguje

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

SME | 29.5.2018 | Rubrika: Práca a vzdelávanie | Strana: 6 | autor: Jarmila Horáková | Téma: Stavebné firmy

Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov. O chvíľu nebude mať kto robiť

Stavebným firmám najviac chýbajú robotnícke profesie.

Pracovníci Strednej odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre každoročne obehnú v okolí šesťdesiat základných škôl.
Žiakom približujú ponuku stavebných profesií, ktoré učia, ale získať nových prvákov chce sizyfovské úsilie. Týka sa to najmä učebných odborov.
"Nedarí sa nám udržať záujem o stavebné odbory. Remeslá, v ktorých sa deti učia pracovať aj rukami, sú, žiaľ, stále vnímané ako menej atraktívne. A to aj napriek tomu, že naši absolventi majú uplatnenie prakticky okamžite a často sú veľmi dobre zaplatení," hovorí riaditeľka školy Ľubica Hlaváčová.
Prečo je to tak? "Lebo v spoločnosti sme akosi zdehonestovali manuálnu prácu," dokladá riaditeľka.
Pritom táto škola počas svojho celého sedemdesiatročného pôsobenia sa nikdy neodklonila od vzdelávania študentov výlučne v tradičných stavebných profesiách, no presvedčiť rodičov, že aj dnes má remeslo "zlaté dno", je veľmi ťažké.
Z času na čas predsa len do školy nastúpia žiaci z rodín, kde sa v stavebných profesiách remeslo dedí v rodine z otca na syna. "Prichádzajú študovať rôzne stavebné odbory, aby mohli fundovane a odborne pôsobiť v rodinných stavebných firmách," konštatuje s uspokojením riaditeľka Hlaváčová.

Chýbajú murári, tesári aj podlahári

V tomto školskom roku navštevuje 86 stredných odborných škôl s odbormi zameranými na stavebníctvo 8663 žiakov, v minulom školskom roku z nich vyšlo 2222 absolventov. Remeslá, ktoré na trhu práce chýbajú, mali medzi nimi malé zastúpenie. Napríklad strechárov sa vyučilo 12, ale podlahár ani jeden, murárov pribulo 298, tesárov 56 a inštalatérov 256.
Duálne vzdelávanie v stavebníctve takmer nefunguje, aktuálne je v ňom zaradených len 14 žiakov, z toho sú traja murári a traja inštalatéri.
Pritom ešte v roku 1995 chodilo do škôl so stavbárskymi odbormi vyše 16-tisíc žiakov, a v tom roku prišlo do praxe vyše päťtisíc absolventov.
Z kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, nedávno vyplynulo, že nadpolovičnú väčšinu slovenských stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 percenta zákaziek. Firmy majú pritom záujem predovšetkým o robotnícke profesie a majstrov.
Nedostatok robotníckych profesií na stavbách potvrdzujú aj údaje portálu Profesia. sk z kategórie stavebníctvo a reality, kde zamestnávatelia hľadajú neustále viac pracovníkov. V porovnaní s minulým rokom stúpol tento rok počet pracovných inzerátov v stavebníctve takmer o pätinu na 7 768 pracovných ponúk.
Prevládajú najmä požiadavky na stredoškolské vzdelanie. V tomto roku bolo až 64 percent ponúk vhodných pre ľudí s najvyšším stredoškolským vzdelaním s maturitou, prípadne bez maturity.

Bez hrdosti na povolanie

Zo stavebníctva, podobne ako v strojárstve, sa postupne u mladých ľudí vytráca niekdajšia stavbárska hrdosť na povolanie.
Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, to priznáva.
"Cítime, že povesť stavebníctva čoraz viac poškodzujú nezmyselne nafúknuté či nesprávne interpretované kauzy, ktoré sa napokon ani nedoriešia. Pre Slovensko je pritom stavebníctvo historicky tradičným odvetvím," ozrejmuje dôvody súčasného stavu Pavol Kováčik.
Podľa Kováčika sa pod tento stav podpisuje aj skutočnosť, že takmer tretinu stavebnej produkcie vykonávajú živnostníci. "Zhotovovanie stavieb je voľnou živnosťou, čo spôsobuje nerovnováhu na trhu práce, častú nekvalitu, čo sa potom spája aj s neatraktívnym obrazom stavebníctva v očiach laickej verejnosti. Toto všetko sa pretavuje do nezáujmu mladých ľudí o štúdium učebných a študijných odborov v stavebníctve," vysvetľuje Kováčik.
Prezident Kováčik upozorňuje tiež na výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pre trh práce. "Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, ale o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme dvesto učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie, čo je alarmujúco nízke číslo," konštatuje Kováčik.

Firmy vysokoškolákov rozchytajú už v škole

Pred niekoľkými rokmi, keď sa začala prejavovať ekonomická kríza a vzrastala nezamestnanosť, začal sa znižovať aj záujem o štúdium na stavebných fakultách.
V poslednom období však stavebníctvo opäť ožíva a napríklad Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave už tento rok od stredoškolákov prišiel celkom uspokojivý počet prihlášok.
Prodekan fakulty Peter Makýš povedal, že medziročný nárast počtu prihlášok o štúdium bol viac ako 20 percent, ich počet presiahol tisícku. Výpadok študentov z predchádzajúci rokov však stavebné firmy, projekčné alebo realizačné cítia, obracajú sa na fakultu s ponukou zamestnania pre absolventov, no fakulta ich záujem nevie uspokojiť. Dôvodom je podľa prodekana Makýša aj to, že študenti si už počas štúdia vedia nájsť brigády v stavebných firmách a tie im ponúkajú zamestnanie po skončení štúdia. Absolventov, ktorí pri ukončení štúdia ešte nemajú ponuku práce, preto nie je veľa. "Pribúda firiem, ktoré si nedostatok absolventov uvedomujú, a tak spolupracujú s fakultou na rôznych zaujímavých projektoch, pričom oslovujú na spoluprácu aj študentov nižších ročníkov, kde je väčšia šanca získať šikovného voľného študenta," ozrejmuje situáciu Makýš.
Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Josef Vičan sa nedomnieva, že klesajúci záujem stredoškolákov o študijné programy technického zamerania možno jednoznačne priradiť k útlmu činnosti v stavebníctve, lebo ten záujem klesá všeobecne.
Najviac študentov mala fakulta v roku 2008, v súčasnom akademickom roku ich je o 40 percent menej. "Pokles bol však postupný od roku 2013 a s ohľadom na klesajúci počet absolventov stredných škôl ho nie je možné jednoznačne priradiť k útlmu činnosti v stavebníctve," vysvetľuje dekan Vičan.
V podobnom duchu hovorí aj prodekanka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Mária Kozlovská..

C SME

8663 žiakov navštevuje v tomto školskom roku 86 stredných odborných škôl s odbormi zameranými na stavebníctvo.

Remeslá, v ktorých sa deti učia pracovať aj rukami, sú stále vnímané ako menej atraktívne. Napriek tomu, že absolventi majú uplatnenie prakticky okamžite a často sú veľmi dobre zaplatení. Ľubica Hlaváčová, riaditeľka SOŠ stavebnej v Nitre

Foto popis| Robotníkov v stavebníctve je málo.
Foto autor| ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie