Vytlačiť

Trend | 27.9.2018 | Rubrika: Príloha - V priemysle - stavebné látky | Strana: 39 | autor: Tomáš Nejedlý | Téma: Stavebné firmy

Výrobcovia stavebných látok mali vlani úspešný rok, prekvapila aj produkcia žiaruvzdorných výrobkov

Rast tržieb, zisku, počtu zamestnancov aj investícií. Jazda na vlne hospodárskeho rastu a ekonomickej prosperity sa vlani prejavila na číslach naprieč celým sektorom výroby stavebných látok. Darilo sa cementárom, betonárom, tehliarom aj výrobcom plastových okien. Mnohé firmy, vrátane najväčších hráčov, zaznamenali dvojciferný rast. Celkové tržby odvetvia z pohľadu Štatistického úradu SR sa vlani vyšplhali na 1,2 miliardy eur, čo je o jedenásť percent viac ako rok predtým. Pohľad na súhrnné tržby firiem zaradených do tohto odvetvia hovorí o ešte vyššom čísle - 1,47 miliardy eur. Prekvapenie z Číny Stavivári na Slovensku - to je najmä cementárenský priemysel a výroba betónu. Tieto dva segmenty tvoria približne polovicu produkcie aj exportu celého odvetvia. Druhým najsilnejším segmentom sa s príchodom zahraničných investorov stala produkcia plastových okien. Za ňou nasleduje výroba omietkových zmesí, izolačných materiálov či dverných zámok a pántov. Malou, ale stabilnou súčasťou odvetvia je tehliarska výroba. Najväčšie prekvapenie však vlani prišlo zo segmentu výroby žiaruvzdorných výrobkov.

Slovenské magnezitové závody v Jelšave zažívajú zlaté časy. Jeden z mála podnikov, ktoré v regióne zachraňujú masovú nezamestnanosť, vlani vyrobil a predal o tretinu viac produkcie ako v predošlom roku. Dôvodom, ktorý spustil masový záujem o produkciu zamestnaneckej akciovky, bolo výrazné obmedzenie priemyselnej výroby v Číne. "V snahe radikálne riešiť ekologické problémy pristúpila Čína k výraznému obmedzeniu výroby magnezitu, čo sa prejavilo vo zvýšenom dopyte po tejto komodite v celosvetovom meradle z iných teritórií," vysvetľuje vo výročnej správe predseda predstavenstva Jaroslav Švejkovský.

Firma exportovala do viac ako 50 krajín sveta, výnimočne sa jej darilo na ruskom trhu. Renesancia magnezitu Bývalý štátny podnik sprivatizovali v roku 1994 zamestnanci, majoritný podiel akcií má v rukách vrcholový manažment. V časoch najväčšej slávy tu pracovalo 1 600 ľudí. Magnezitka využíva bohaté náleziská v okolí Jelšavy, nachádza sa tu odhadom jedno percento celosvetových zásob tejto látky.

Spoločnosť z nej vyrába žiaruvzdorné hmoty pre zlievarenstvo, chemický priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Odbyt hlavných produktov vlani stúpol medziročne o 28 percent, čistý zisk po zdanení o viac ako 83 percent na 7,5 milióna eur.

Firma na situáciu zareagovala prijímaním nových pracovníkov a investíciami. Prácu v magnezitke našlo ďalších 75 ľudí, priemerný zárobok takmer ôsmich stoviek zamestnancov presiahol 960 eur. Vedenie spoločnosti preinvestovalo takmer milión eur do nákupu nových strojov a zariadení a do modernizácie výrobných liniek a systémov.
Kvitnúci betón Výroba cementu a betónu predstavuje zhruba polovicu produkcie a exportu celého odvetvia výroby stavebných látok. Firmy s týmto sortimentom sú zväčša nadviazané na veľké infraštruktúrne projekty, tie aj vlani ťahali tržby stavbárov a stavivárov.

"Napriek pozitívnym číslam máme špecifický problém vo vyššej cene elektrickej energie pre podnikateľov, ako je to v okolitých štátoch," upozorňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Cena elektriky v uplynulých rokoch spôsobila útlm domácej výroby energeticky náročných materiálov a stavbári si murovacie materiály, cement, kamenivo či sklo čoraz častejšie dovážali z Česka či Poľska. "Teraz nám čiastočne utlmená výrobná kapacita chýba a dodacie lehoty sa predlžujú," dodal. P. Kováčik.
Trhová jednotka CRH po konsolidácii podniku, ktorá nasledovala po zmene majiteľa pred tromi rokmi, dosiahla desaťpercentný nárast tržieb a zisk 38 miliónov eur, teda sumu, ktorá predstavuje až štvrtinu jej minuloročných tržieb.

Po reorganizácii, predaji častí majetku, optimalizácii prevádzok a ďalších úsporných opatreniach uskutočnených v pokrízových rokoch začala opäť rásť betonárka Zapa Beton Sk, ktorá vlani dosiahla takmer pätinový rast príjmov a preklopila sa do zisku. Kľúčový bol rok 2015, keď spoločnosť uspela vo výberovom konaní na dodávky transportbetónu pre diaľničný tunel, mosty a cesty na úseku D2 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala medzi Žilinou a Martinom. Dodávateľ Salini Impregilo si produkciu firmy zazmluvnil na štyri roky a slovenská pobočka Zapy vďaka veľkému projektu priniesla materskému koncernu najväčší podiel na minuloročnom raste. Ďalší rast očakáva Zapa Beton SK po začatí prác na obchvate Bratislavy, na ktorom sa bude opäť podieľať v spolupráci s talianskymi stavbármi zo Salini Impregilo. Byty a okná Producentom plastových okien pomáhala pokračujúca expanzia výroby viacerých podnikov, výstavba hál a ďalších priemyselných objektov, rovnako výstavba bytov. Počet rozostavaných bytov podľa analýz spoločnosti CEEC stúpol vlani medziročne o takmer päť percent na bezmála 75-tisíc bytov. Počet dokončených bytov stúpol medziročne o osem percent na 17-tisíc. Výstavba rodinných domoch napredovala tiež, počet dokončených domov presiahol 45-tisíc, čo bolo o šesť percent viac ako rok predtým. Najväčší skok spomedzi oknárov zaznamenala zlatomoravská Fenestra SK, ktorá zaknihovala vyše pätinový rast tržieb. Jednotka a dvojka na trhu - partizánsky závod produkujúci okná Velux a švajčiarsky Slovaktual v Pravenci - rástli jednociferným tempom.
Chýbajú ľudia Pod rast stavbárov aj stavivárov sa podpísal najmä súkromný sektor. Počet aj hodnota verejných zákaziek, ktoré vlani zadali obstarávatelia štátu a samosprávy, medziročne klesol podľa analýz CEEC o viac ako tretinu. Napriek tomu v zimných mesiacoch 2017 dosiahlo vyťaženie kapacít stavebných spoločností rekordných 84 percent.
Odvetvie vlani zamestnávalo viac ako 8 600 ľudí, čo predstavuje päťpercentný medziročný nárast. Kľúčovým problémom, ktoré musia riešiť firmy v odvetví, je podobne ako v ostatných sektoroch nedostatok ľudí. Spoločnosti posilňujú svoju prítomnosť na stredných odborných školách či veľtrhoch práce. Oknárom z Partizánske Building ComponentsSK sa vlani podarilo prijať viac ako stovku nových pracovníkov napríklad vďaka inovovanému náborovému procesu. Nábor robí v priebehu verejného Dňa otvorených okien priamo počas prehliadky závodu medzi návštevníkmi z radov verejnosti. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v regióne, kde klesá nezamestnanosť a prichádzajú ďalší výrobcovia, sa snaží spoločnosť vyriešiť ďalej tým, že nadviazala užšiu spoluprácu s dvomi strednými odbornými školami, navštevuje Dni otvorených dverí v školách a robí pravidelné stretnutia s rodičmi, deťmi a učiteľmi. Napriek tomu, že väčšiu pozornosť venujú získavaniu pracovníkov aj ostatní hráči na trhu, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je aktuálne najväčším problémom celého odvetvia a platí to aj pre rok 2018.

1/3

O viac ako tretinu vlani klesla hodnota stavebných zákaziek, ktoré zadali obstarávatelia štátu a samosprávy Najväčší skok spomedzi oknárov zaznamenala zlatomoravská Fenestra SK