Inšpektorát práce Bratislava zistil 2225 porušení predpisov

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

24hod.sk | 3.11.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Za prvé tri kvartály tohto roka zistil Inšpektorát práce Bratislava 2225 porušení právnych predpisov, z toho v stavebníctve 121. TASR o tom informoval hovorca 

Bratislava 3. novembra (TASR) - Za prvé tri kvartály tohto roka zistil Inšpektorát práce Bratislava 2225 porušení právnych predpisov, z toho v stavebníctve 121. TASR o tom informoval hovorca inšpektorátu Marek Heinrich.

"V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) bol najčastejšie porušený, a to 513-krát, zákon o BOZP," uviedol. Konkrétne, že zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, či prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom a podobne, uviedol hovorca.

Na druhom mieste bola 49-krát porušená povinnosť zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca. Na treťom mieste bola 28-krát porušená povinnosť zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom.

V pracovnoprávnych vzťahov bol najčastejšie - 56-krát porušený Zákonník práce, a to povinnosť o časovej evidencii práce zo strany zamestnávateľa. Na druhom mieste bol 40-krát porušený paragraf o tom, že zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby, pokračoval Heinrich. Na treťom mieste je 35-krát porušený paragraf o skončení pracovného pomeru.

"Sociálna komisia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa bude zaoberať aj týmito zisteniami Inšpektorátu práce Bratislava a navrhne pre Prezídium ZSPS a členské spoločnosti príslušné opatrenia," reagoval prezident zväzu Pavol Kováčik.

Cieľom zväzu je podľa neho syntéza predpisov o BOZP do jedného predpisu a odstránenie stretu záujmov na stavbách v rámci výkonu BOZP. Ďalej je to znižovanie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v systéme BOZP, ale súbežne s efektívnejším výkonom a motiváciou k dodržiavaniu bezpečnosti a právnych predpisov v praxi.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie