Za nedostatkom kapacít pre bytovú výstavbu môže byť rast cien prác

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

teraz.sk | 11.11.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt.

Bratislava 11. novembra (TASR) - Za nedostatkom stavebných kapacít pre bytovú výstavbu sa môže skrývať fakt, že ceny stavebných prác, aj v bytovej oblasti, jednoducho stúpajú. A na stavebnom trhu je čoraz ťažšie nájsť pre túto oblasť lacnejšie firmy. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Nahráva tomu aj skutočnosť, že podiel na oprave a údržbe bytového fondu sa pohybuje v rozmedzí 25 % až 29 % a časť stavebných kapacít sa presúva tam, doplnil. O cene stavebných prác prezident ZSPS povedal, že v priemere od začiatku roka medziročne vzrástli. "Ceny stavebných prác sa v poslednom období len doťahujú na úroveň ostatných výrobných sektorov. Dá sa preto zodpovedne predpokladať ich ďalší prirodzený rast," konštatoval s tým, že ceny materiálov v priemere medziročne stúpli o približne 4,5 % a je predpoklad, že budú ďalej rásť.

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt, nedostatok stavebného materiálu len z časti. "Z hodnotenia súčasnej celkovej úrovne objednávok v stavebníctve, na základe informácií zo Štatistického úradu SR a členov ZSPS, vyplýva, že 22 % respondentov ju označilo za nedostatočnú, a teda z celoslovenského hľadiska nemôžeme hovoriť o prehrievaní, aj keď v niektorých regiónoch takáto situácia môže nastať," uviedol prezident zväzu Kováčik.

V diskusii o novostavbách spolumajiteľ developera ITB Development Ivan Rolný počas Realitného fóra (7.11.) v Bratislave povedal, že v súčasnosti nie je prehriatie v oblasti cien bytov, ale skôr stavebných kapacít. "Keď chceme začať s výstavbou nového projektu, máme problém osloviť stavebnú firmu s voľnými kapacitami, ktorá v priebehu pár mesiacov ide do projektu a začne s výstavbou," konštatoval Rolný s tým, že takéto firmy majú záujem stavať haly alebo štátne objednávky. Ak prídu na trh nové projekty, bude ich cena už obsahovať náklady za poplatok za rozvoj a ceny stavebných prác, ktoré za posledný rok výrazne stúpli.

V súvislosti so stavebnými kapacitami citovala v aktuálnej kvartálnej analýze slovenského stavebníctva za 3. štvrťrok 2018 spoločnosť CEEC Research riaditeľa spoločnosti Hochtief SK Miroslava Beku. "Pri výkonoch v tomto roku už stavebné firmy pociťujú nedostatok kapacít, čo sa v nasledujúcom roku ešte viac prejaví, a stavebné spoločnosti, dodávatelia materiálu a mechanizmov sa budú musieť vyrovnať s týmto stavom," uviedol riaditeľ Beka.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie