Vytlačiť

Hospodárske noviny | 29.11.2018 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Vladimíra Púpavová | Téma: Stavebné firmy

PRIESKUM

Bratislava - Stavebníctvu sa darí, ale vo firmách chýbajú ľudia. Potvrdzuje to novembrový prieskum Štatistického úradu, podľa ktorého 32 percent opýtaných firiem hlási veľké problémy s pracovnou silou. Potvrdzuje to aj kvartálna analýza, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research.

Až 98 percent riaditeľov stavebných spoločností označuje za najväčšiu "brzdu stavebníctva" nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Tesne za zamestnancami sa umiestnila nekvalitná a komplikovaná legislatíva. "Faktormi, ktoré najviac brzdili rozvoj stavebníctva, bola nekvalitná legislatíva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, termínové a cenové turbulencie na trhu stavebných materiálov, korupcia v stavebníctve, dlhé lehoty na prípravu stavieb, v menšej miere nedostatok verejných a privátnych zákaziek," potvrdzuje hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Nový stavebný zákon, ktorý nadobudne účinnosť od nového roka, by mal podľa ministerstva skrátiť dĺžku tendrov a zároveň znížiť priestor na korupciu. Sektor by mal udržať tempo "Momentálne sa nachádzame v období, keď doznieva boom stavania rezidenčných projektov a zároveň sa stavia viacero infraštruktúrnych projektov. Pravdepodobne preto prieskum ukázal prevahu projektov v infraštruktúre," konštatuje analytik UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák. Podľa viacerých odhadov by malo stavebníctvo v tomto roku vzrásť o viac ako šesť percent. Jeho ťahúňom budú objednávky od privátnych investorov. "Pozitívny vývoj by si malo stavebníctvo udržať aj v roku 2019, keď však dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 percenta, a rovnako by malo byť ťahané súkromným sektorom," hovorí Karolína Ducká.

Pokles však v tomto roku nastal vo verejnom sektore, čo spôsobil menší počet vypísaných tendrov. "Európske fondy sú, samozrejme, do veľkej miery využívané na rozvoj infraštruktúry, no na Slovensku je to v menšej miere ako v susednom Česku," potvrdzuje analytik Capital Markets Radoslav Tupý. "Počet objednávok v stavebnom sektore je nadpriemerný, čo podporuje aj naďalej uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky. Problém je však zväčšujúci sa nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, firmy preto musia prijímať nekvalifikovaných ľudí a investovať do ich vzdelania," dodáva Tupý.

Nových ľudí na potrebné pozície si nevieme vychovať Situácia na trhu práce je kritická. Rovnaký nedostatok ako zvyšok odvetví na Slovensku pociťujú aj v stavebníctve. Dodávatelia sa čoraz viac pozerajú po pracovnej sile z iných štátov, upozorňuje výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti Cresco Group Ján Krnáč. "Podľa odhadov bude odvetvie stavebníctva v najbližších rokoch potrebovať takmer 38-tisíc pracovníkov," povedal v rozhovore pre HN manažér úseku produktivity a zamestnanosti spoločnosti Trexima Jozef Krabáč.
"Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, no o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme alarmujúco nízke čísla učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie," uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Podľa štatistík ministerstva školstva študuje na školách so zameraním na stavebníctvo 8 600 žiakov. Dosahy nedostatku zamestnancov v tomto segmente sú podľa odborníkov deformačné.

"Dôvodov je viacero. Prvým je fakt, že stavebné spoločnosti majú vyťažené kapacity na sto percent a realizácia nových zákaziek sa tak posúva na neskoršie obdobie. Druhým je vyššia cena stavebných prác, keďže vyšší dopyt po stavebníkoch pri rovnakej ponuke spôsobuje mzdový nárast v boji o zamestnanca. Oba faktory hlavne tlačia na rast ceny stavebných prác," upozorňuje analytik Bencont Investments Jozef Prozbík. Ceny za stavby sa tým neúmerne zvyšujú.

8 600 ŽIAKOV študuje podľa rezortu školstva stavebný smer.