Cena Višňového bude závisieť od meškania

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 8.3.2019 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Radovan Jankovič | Téma: Doprastav

O dokončenie rozostavanej diaľnice pri Žiline už prejavil záujem Váhostav. Šéf diaľničiarov si pochvaľoval Skansku.

Chn Bratislava - Krízová situácia na Višňovom bude stáť veľa. Rozviazanie zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením firiem Dúha a Salini Impregilo zabolí predovšetkým štátnu kasu. Okrem toho, že sa predraží výstavba, Slovensku reálne hrozí aj prepadnutie eurofondov. Ministerstvo dopravy to tak dramaticky nevidí - rozviazanie zmluvy označilo za dobrú správu a ubezpečuje, že eurofondy stíhame využiť.
Lacné riešenie je vylúčené Diaľničiari ešte nevedia, o koľko sa Višňové predraží, no podľa odborníkov sú v hre stámilióny. "Zatiaľ nepoznáme cenu dohody s odchádzajúcim zhotoviteľom a treba sa pripraviť na to, že nový zhotoviteľ pri nastavovaní ceny zohľadní prevzatie záruk po predchodcovi," hovorí Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.
Podľa analytika vývoj na stavbe ohrozuje aj vyrovnaný štátny rozpočet. Nevylučuje, že celkový účet za Višňové sa priblíži k sume zo štátnej expertízy spred siedmich rokov. Vtedy štát odhadoval stavebné náklady až na 898 miliónov eur, no uchádzači o zákazku ponúkli polovičné až tretinové ceny.
"Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď NDS vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila. Okrem iného treba zohľadňovať aj infláciu a značný nárast cien v stavebníctve," povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Realistický odhad je podľa neho v rozmedzí 700 až 800 miliónov eur.
O tom, koľko peňazí poputuje na stavbu zo štátnej kasy, rozhodne tempo investora a nových stavbárov. Dôležitým míľnikom je rok 2023. Ak sa Slovensku dovtedy nepodarí diaľnicu dokončiť, príde o zazmluvnené eurofondy a celú stavbu zaplatí z vlastného vrecka. "Som si takmer istý, že takýmto postupom v roku 2023 diaľnica dokončená nebude," myslí si Kováčik. Záujem Váhostavu Ako tvrdí Cenký, štát bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na potrebnej dokumentácii a novej súťaži, čo podstatne skráti čas na samotnú výstavbu. Navyše, diaľničiari oficiálne nemajú žiadnu inú možnosť, ako vyhlásiť štandardnú verejnú súťaž, do ktorej sa budú prihlasovať firmy. Priame rokovanie s vybranými firmami totiž zákon pri takýchto zákazkách neumožňuje, upozornil HN Jaroslav Lexa z Inštitútu verejného obstarávania.
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin napriek tomu na tlačovej konferencii vo Višňovom spomenul stavebnú firmu Skanska. O Višňové však otvorene prejavil záujem zatiaľ len Váhostav. "V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, spoločnosť VáhostavSK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas plniť všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu," povedal pre HN mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán. Spoločnosť Doprastav zatiaľ záujem nevylúčila, rozhodne sa až po preštudovaní dokumentácie. Na účasť v tendri sa HN pýtali ďalších štyroch stavebných firiem, no do uzávierky nereagovali.

409 MILIÓNOV EUR bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu diaľničného úseku pri Žiline.

Foto popis| Dokončenie diaľničného úseku by podľa odborníkov mohlo stáť o 400 až 800 miliónov eur viac, ako štát pôvodne počítal.
Foto autor| SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie