V stavebníctve chýbajú pracovníci, problémom je aj zastaralá legislatíva a pomalý rast platov

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

webnoviny.sk | 27.3.2019 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, cenové výkyvy na trhu stavebných materiálov a dlhá príprava stavieb, to sú podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) aktuálne problémy domáceho stavebníctva.

Vplyv na stavebnú produkciu má tiež zastaralá legislatíva, chýbajúci ľudia a pokračujúce problémy vo verejnom obstarávaní. O týchto témach diskutovali v stredu zástupcovia ZSPS spolu s odborníkmi na Fóre slovenského stavebníctva 2019 v rámci 40. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO v bratislavskej Inchebe.
Obstarávanie za najnižšiu cenu"Vo verejnom obstarávaní zápasíme predovšetkým s obstarávaním za najnižšiu cenu. Napriek našim už niekoľkoročným snahám o zmenu tohoto trendu sa nám to darí len veľmi pomaly, hoci máme vypracovanú metodiku na moderné viackriteriálne metódy zamerané na kvalitu," informoval prezident ZSPS Pavol Kováčik. Drvivá väčšina obstarávateľov podľa neho naďalej obstaráva stavebné práce za najnižšiu cenu, hoci na verejnom obstarávaní majú podiel zhruba 45 až 50 percent.
Ako jednu z výnimiek v tomto trende spomenul Kováčik súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna s viacerými kritériami na vyhodnotenie ponúk.
"Súťaž dopadla, myslím, celkom dobre, napriek tomu ďalšie obstarávania sú opäť za najnižšiu cenu. Nerozumiem tomu úplne," upozornil Kováčik. Ďalší investori podľa šéfa ZSPS majú záujem o pomoc, najmä samosprávy sa pýtali na spôsob stavebných investícií s viacerými kritériami.
Väčšina pracuje za minimálnu mzduZSPS poukazuje aj na vývoj zamestnanosti a miezd v stavebníctve. "Mzdy v stavebníctve síce naďalej rastú, ale nie takým tempom ako v priemysle a doprave," uviedol Kováčik. Za pomerne veľký problém označil priemernú mesačnú mzdu v stavebníctve na základe údajov Štatistického úradu SR a jej priepastný rozdiel oproti priemyslu.
Priemerná mzda v stavebníctve podľa štatistických údajov vlani dosiahla 713 eur a oproti roku 2017 vzrástla o 43 eur. Napríklad, v priemysle predstavovala v minulom roku 1 119 eur a v doprave 1 004 eur. V stavebníctve pracovalo vlani 240,5 tisíca zamestnancov, čo je približne na rovnakej úrovni ako v uplynulých rokoch, ale ich podiel v tomto odvetví klesol na 9,4 %.
"Tvrdíme už niekoľko rokov, že to tak nie je a takáto evidencia nám nerobí dobrú službu z hľadiska atraktívnosti stavebníctva a pre zamestnanie mladých ľudí. V štatistickom vypracovaní je zahrnutých aj približne 35 percent živnostníkov, z ktorých významná väčšina má odmenu minimálnu mzdu a deformuje skutočnosť," poznamenal Kováčik.
Nedostatok ľudí v sektoreZSPS v súčasnosti pripravuje vlastný prehľad o reálnych mzdách odborníkov v stavebníctve, či už v robotníckych alebo v inžinierskych profesiách, ktoré budú diametrálne odlišné od údajov štatistikov.
"Napríklad špičkový bagrista alebo inštalatér majú mzdu okolo 1 500 eur a vyššie až k dvom tisícom eur mesačne," dodal Kováčik. Problém so štatistickými údajmi o priemernej mzde v stavebníctve podľa neho tiež spôsobuje nedostatok ľudí v sektore.
Stavebníctvo označil Kováčik z hľadiska priemerného veku pracovníkov za jedno z najviac ohrozených odvetví do budúcna.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie