Vyjadrenie prezidenta v správach RTVS k prípadu zrútenia mosta pri Kurimanoch

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

kurimany

Vo štvrtok, 3. 10. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k prípadu zrútenia mosta pri Kurimanoch. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž o Kurimanoch začína od 28:18 a vyjadrenie prezidenta začína od 29:44. 

Prepis vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA:, pre RTVS:

"Je to komplexná zodpovednosť všetkých účastníkov výstavby. To znamená ako stavby vedúcich, tak aj zamestnancov, ktorí sú na tej stavbe. Keby ktorýkoľvek z týchto účastníkov výstavby bol primerane kvalifikovaný, tak ako to mi dnes požadujeme, tak som presvedčený, že by ku kolapsu nedošlo."

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/199627.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie