[hnonline] Má zakročiť proti čiernym stavbám a zjednodušiť proces prípravy. Čo má zmeniť nový stavebný zákon? ​

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

stavebný zákon

  • Roky pripravovaný stavebný zákon prešiel hospodárskou a sociálnou radou vlády.
  • Návrh zákona čaká na to, kedy ho schváli vládny kabinet. Potom by ho mali posunúť do parlamentu.
  • Aké zmeny prináša návrh novej legislatívnej normy? Pozrite si najdôležitejšie body.

 

Čo sa má zmeniť v podmienkach na začatie stavby

Podľa návrhu nového stavebného zákona sa má výrazne zjednodušiť proces prípravy výstavby tým, že sa upustí od terajšieho dvojzložkového rozhodovania, ktorými sú územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie, pričom sa zavádza len jedno spoločné. Tým bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad odsúhlasí stavebný zámer. Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska je však pre prax mimoriadne dôležité aj to, aby sa do zákona dostala aj klauzula o tom, aby sa s prípravnými prácami dalo začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia. Inak povedané – je potrebné zabezpečiť spoluprácu troch základných účastníkov výstavby na stavenisku.

Ako by sa malo naložiť s čiernymi stavbami

Na čierne stavby sa zavádza nový termín „nepovolené stavebné práce“. Už počas zhotovovania stavby sa má porovnaním s jej projektom identifikovať, že vzniká čierna stavba. Stavebný úrad tak bude môcť reagovať už pri podozrení s prípravou stavby, teda ešte skôr, než sa dokončí alebo je vo vysokom štádiu dokončovania. Teraz používaný termín „nepovolená stavba“ sa posudzoval vo vzťahu k obsahu stavebného povolenia, ak vôbec existovalo, a nie k obsahu projektovej dokumentácie. Dnešný zákon umožňuje aj dodatočné povolenie nepovolenej stavby, ktoré sa zaviedlo do stavebného zákona v roku 1997. Možnosť dodatočného povoľovania časovo oddialila povinnú a okamžitú aktivitu stavebného úradu s cieľom zasiahnuť proti nepovolenej...

Celý článok nájdete na hnonline.sk (je potrebné mať zaplatený prístup)

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie