[hnonline] Neružové vyhliadky: Stavebníci čakajú útlm. A hlavným dôvodom nie je ochladzovanie ekonomík

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

a bag with the word gdp and a down arrow in the hands of a businessman decline and decrease of gdp t20 bx1oGB

  • Prognózy najväčších slovenských firiem na budúci rok sú pesimistické.
  • Najnovšia analýza počíta s poklesom rastu až stagnáciou v tomto segmente.
  • Hlavným dôvodom zlých prognóz majú byť budúcoročné voľby.

Blížia sa parlamentné voľby a ochladzovanie ekonomiky. Stavebníctvu na Slovensku preto svitá na horšie časy. Potvrdzuje to prieskum Agentúry CEEC research, ktorá meria vývoj trhu v strednej Európe každý štvrťrok. Riaditelia slovenských stavebných firiem sú podľa prieskumu najmenej optimistickí v porovnaní s nedávnou minulosťou. Kým v tomto roku očakávajú nárast o 2,4 percenta, ich prognóza do roku 2020 je opatrnejšia. Hovorí o raste iba na úrovni 0,4 percenta. „Nemôžem povedať, že by sme zatiaľ pociťovali nejaký signifikantný pokles. Je to skôr spojené s neistotou a tá je spojená s voľbami v budúcom roku a s tým, do akej miery sa bude pokračovať v investíciách do infraštruktúry,“ povedal pre HN marketingový manažér firmy Takenaka Europe Jan Lindral.

Ďalším dôvodom možného úpadku je podľa odborníkov ochladzovanie ekonomík, ktoré bude mať najväčší vplyv na pozemné výstavby. „Tie významne kopírujú vývoj hospodárstva a ekonomiky a pokiaľ sa bude spomaľovať ekonomický vývoj Slovenska, tak ho bude kopírovať aj stavebníctvo,“ hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Celý článok nájdete na finweb.hnonline.sk (je potrebné mať zaplatený prístup)

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie