Stavební podnikatelia očakávajú v roku 2020 mierny pokles stavebníctva

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

A7kdJy t20 4J69O8 1

openiazoch.zoznam.sk | 10. 11. 2019 - Výsledky kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za štvrtý štvrťrok 2019 ukazujú, že v roku 2020 je možné očakávať minimálny rast, respektíve stagnáciu.

 Výsledky kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za štvrtý štvrťrok 2019 ukazujú, že v roku 2020 je možné očakávať minimálny rast, respektíve stagnáciu. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) vníma analýzu ako optimistickú, očakáva namiesto stagnácie mierny pokles a nie je podľa neho možné rátať s udržateľným rastom stavebníctva. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik k analýze z dielne spoločnosti CEEC Research.

Tieto údaje podľa Kováčika okrem niektorých firiem potvrdzuje aj Štatistický úrad SR, podľa ktorého celková stavebná produkcia v tuzemsku v medziročnom porovnaní klesá od apríla 2019. „V priemere za osem mesiacov tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 produkcia klesla o 3,1 %,“ uviedol s tým, že najväčšou mierou k tomu prispieva inžinierska výstavba. Tá za mesiace jún, júl, august oproti rovnakým mesiacom minulého roka zaznamenala prepady v rozpätí 10 % až 20 %.

Kým súkromná výstavba viac-menej kopíruje vývoj ekonomiky, nálady a optimizmus investorov, tak inžinierska výstavba je od hospodárskeho cyklu prakticky nezávislá, ako pripomenul šéf stavebných podnikateľov. „Prepad v inžinierskom stavebníctve je spôsobený pretrvávajúcimi problémami, najmä nesystémovým a málo efektívnym prístupom štátu k plánovaniu a príprave výstavby,“ doplnil.

Z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb zväz očakáva, že negatívny trend v inžinierskej výstavbe bude pokračovať v budúcom roku.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie