[hnonline] Na megaprojekt vyprší termín v roku 2023

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

 open road t20 z2YxwG

Ak štát úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala nedokončí do štyroch rokov, príde o eurofondy.

Predlžovanie lehôt, problémy s geológiou aj hromadný odchod zamestnancov. Prekliaty úsek D1 máta rezort dopravy už desaťročia. Štát ho však musí dokončiť do konca roku 2023. Inak príde o vyčlenené eurofondy.

Sága výstavby najväčšieho tunela na Slovensku pri Žiline sa začala ešte v roku 1998, keď poklepal jej základný kameň minister Mečiarovej vlády Ján Jasovský. Došlo však ku geologickým komplikáciám.

Druhý kameň poklepal o 12 rokov neskôr Robert Fico a vtedajší šéf rezortu dopravy Ľubomír Vážny. Do tretice so stavbou 13-kilometrového úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela sa začalo v roku 2014 za Jána Počiatka.

Predlžovanie lehôt však ohrozuje aj dodržanie deadlinu na vyčerpanie eurofondov, z ktorých sa mala stavba spolufinancovať. „Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď Národná diaľničná vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila. Okrem iného treba zohľadňovať aj infláciu a značný nárast cien v stavebníctve,“ povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Celý článok nájdete na hnonline.sk (je potrebné mať zaplatený prístup)

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie