Stavební podnikatelia chcú aj v tomto roku vyvíjať aktivity k napredovaniu odvetvia

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) chce aj v roku 2020 naďalej vyvíjať aktivity k napredovaniu stavebníctva na Slovensku a zachovať si odbornú dôveru. Ako pre agentúru SITA uviedol prezident profesijnej organizácie v stavebnom sektore Pavol Kováčik, z odborných tém je pre zväz dôležité pracovať na všetkých problémoch týkajúcich sa tohto odvetvia.

Zväz bude presadzovať prijatie potrebných nových stavebných predpisov, schválenie dlhodobého záväzného a predvídateľného plánu výstavby nadnárodnej, národnej a regionálnej technickej a dopravnej infraštruktúry a postupovanie podľa neho. Zároveň považuje za dôležitú zásadnú personálnu obmenu na odborných pozíciách investorských organizácií, profesionálne pripravované moderné verejné obstarávanie, resp. legislatívne zabezpečenie jeho profesionalizácie. Pozornosť bude venovať aj zvyšovaniu povedomia o štúdiu stavebníctva a možnostiach uplatnenia v tomto odvetví.

„Pre zväz je rok 2020 významný aj z toho dôvodu, že oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie sa zväzu podarilo získať pozíciu uznávanej odbornej organizácie, a to či už z pohľadu ministerstiev a ich podriadených organizácií, miest a obcí, vysokých a stredných škôl, ale taktiež médií,“ poznamenal P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska vznikol v roku 1990, zastupuje reprezentatívnu vzorku stavebníctva od najmenších až po najväčšie a najvýznamnejšie stavebné spoločnosti. V roku 2019 evidoval 98 riadnych a pridružených členov. Vo zväze sú zástupcovia z oblasti pozemného staviteľstva, dopravných stavieb, technickej infraštruktúry a tiež z výroby stavebných hmôt.

(sita, sn)

 

Uverejnené v stavebných novinách.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie