Rokovanie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky v Prahe

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

V dňoch 3.-4. februára 2020 bol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., pozvaný Hospodárskym výborom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na stretnutie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky ako expert na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Na programe rokovania boli tri hlavné témy: Dopravná infraštruktúra krajín V4, Energetika EÚ a jej vízie a Inovačná stratégia „Czech Republic – The Country for the Future“.

V rámci témy Dopravná infraštruktúra krajín V4 vystúpil prezident ZSPS s pilotnou prezentáciou zameranou na potenciál PPP projektov v rámci budovania dopravnej  infraštruktúry. Venoval sa  doterajším skúsenostiam v príprave, výstavbe, financovaní a prevádzke PPP projektov ako aj správnemu nastaveniu kritérií a riadenia rizík. 

Za Slovenskú republiku sa rokovania zúčastnil J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v ČR a delegácia výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, poslanci NRSR Miroslav Ivan, Jana Kiššová a Milan Mojš.

Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie