Vytlačiť

V dňoch 3.-4. februára 2020 bol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., pozvaný Hospodárskym výborom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na stretnutie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky ako expert na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Na programe rokovania boli tri hlavné témy: Dopravná infraštruktúra krajín V4, Energetika EÚ a jej vízie a Inovačná stratégia „Czech Republic – The Country for the Future“.

V rámci témy Dopravná infraštruktúra krajín V4 vystúpil prezident ZSPS s pilotnou prezentáciou zameranou na potenciál PPP projektov v rámci budovania dopravnej  infraštruktúry. Venoval sa  doterajším skúsenostiam v príprave, výstavbe, financovaní a prevádzke PPP projektov ako aj správnemu nastaveniu kritérií a riadenia rizík. 

Za Slovenskú republiku sa rokovania zúčastnil J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v ČR a delegácia výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, poslanci NRSR Miroslav Ivan, Jana Kiššová a Milan Mojš.

Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3