[finweb] Kľúčový diaľničný tunel na Liptove pokročil. Razí sa však na hrane zákona

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Tunel, pre ktorý sa celá stavba oneskorí najmenej o päť rokov, razia plynule. Čebrať má už vyhĺbených viac ako 70 percent.

Podľa plánov mal byť už dávno prerazený. Pre zosuvy pôdy ho však v roku 2015 museli predĺžiť o jeden a pol kilometra. Ide o tunel Čebrať, ktorý sa nachádza na úseku D1 medzi Hubovou a Ivachnovou.

Práce na razení tunela síce prebiehajú kontinuálne, no Národná diaľničná spoločnosť stále nedrží v rukách stavebné povolenie.

Dôvod? Podľa prezidenta Zväzu stavebných inžinierov Pavla Kováčika je to vďaka obchádzke zákona. Tunel sa razí ako prieskumná štôlňa, a tak podlieha banskému zákonu.

„Tam nemusia mať stavebné povolenie. Aj my sme to už v minulosti namietali, že prieskumná štôlňa nie je v žiadnom prípade tunel v plnom profile obidve rúry,“ povedal Kováčik a upozornil na to, že na takejto stavbe nie je možné robiť sekundárne ostenie ani iné objekty.

 

 

Prevzaté z https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2179810-klucovy-dialnicny-tunel-na-liptove-pokrocil-razi-sa-vsak-na-hrane-zakona

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie