[finweb] Máme liek na komplikované tendre

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Je absolútne neštandardné, aby obstarávanie trvalo roky, povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Ako je na tom stavebníctvo na Slovensku v súčasnosti?

Je to dôležitá súčasť hospodárstva a ekonomiky Slovenska. Historicky tvorilo medzi ôsmimi až desiatimi percentami HDP. Dnes je to sedem percent, a to z dôvodu toho, že ekonomika v posledných štyroch rokoch rástla rýchlejšie, kým stavebníctvo stagnovalo. Aj tak je to relatívne veľký podiel v porovnaní s krajinami Európskej únie.


Je leto, stavebná sezóna je v plnom prúde. Ako to v segmente vyzerá po prvom pandemickom polroku?

Koronakríza postihla stavebníctvo relatívne málo, lebo veľká časť z neho funguje v exteriéroch. Problémom bol výpadok zahraničných pracovníkov, ale tí sa viac-menej dali nahradiť. Problémy boli aj pri dodávkach materiálov, lebo niektorí výrobcovia zatvorili a nepredávali. Problémy boli aj so špeciálnymi materiálmi zo zahraničia. Dodnes však pretrváva problém na strane investorov. V prípade súkromných stavieb sa významným spôsobom zvýšila opatrnosť investorov. Či sú to developeri, či priemyselné podniky vo výstavbe hál, alebo obyvatelia, ktorí si stavajú byty alebo domy. Sú opatrnejší, a tak zásadne klesol dopyt po začínaní novej výstavby. Pri verejnej výstavbe máme zase problémy najmä v regionálnych investíciách, ktoré sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tu sa nám hromadne začali množiť prípady, keď mestá a obce prestávajú platiť aj na rozostavaných stavbách, lebo nedostávajú peniaze z operačného programu. Otázka je, do akej miery je to dôsledkom krízy, do akej presunu z ministerstva pôdohospodárstva pod nové ministerstvo pre investície. Osobne som pred dvoma týždňami písal list ministerke Veronike Remišovej a poprosil o nápravu. Peniaze tam ležia, ale nedostanú sa k zhotoviteľom.


Dá sa vyčísliť, aký bol pokles počas kritického obdobia?

Prieskum nálad poukázal na to, že pokles v súkromnom stavebníctve sa predpokladá v budúcom roku až o 40 percent. 

Viac sa dočítate: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2192877-mame-liek-na-komplikovane-tendre

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie