[webnoviny.sk] Konkurencia na dostavbu Višňového je podľa odborníkov slušná, ale výber víťaza do konca roka otázny

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

 

Tri vybrané združenia s deviatimi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa zúčastnia súťažného dialógu na dostavbu diaľnice D1 s tunelom Višňové, predstavujú podľa expertov slušnú konkurenciu.

Vzhľadom na čas a možné námietky však považujú za pochybný zámer Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) dokončiť tender, vybrať úspešného uchádzača a podpísať s ním zmluvu o dielo ešte do konca tohto roka.

Otázky tiež vyvoláva plán dokončiť spornú stavbu diaľnice Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 kilometra) neďaleko Žiliny do konca roka 2023, čo je podmienkou využitia peňazí Európskej únie v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Odborníci sa zhodujú, že tender bolo potrebné vyhlásiť oveľa skôr a nie až v závere januára tohto roka.

Časovo náročný súťažný dialóg

K téme sme oslovili prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika a riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondreja Mateja. „Áno, je to dostatočná konkurencia, všetci uchádzači sú kvalifikovaní a skúsení,“ povedal Kováčik k zloženiu troch združení. „Kedže ide o zložitú stavbu, resp. dostavbu, väčší počet uchádzačov (konzorcií) sa ani nedal očakávať,“ uviedol Matej.

Šéf stavebných podnikateľov upozorňuje, že výber zhotoviteľa formou súťažného dialógu je časovo náročný a preto očakáva, že nie je možné ho kvalifikovane uzatvoriť do konca tohto roka.

Zástupca inštitútu dopravy si zas myslí, že do konca roka je možné podpísať zmluvu s víťazným konzorciom len za predpokladu, že neúspešní uchádzači nevznesú námietky. V opačnom prípade považuje tento termín za nereálny.

Bez boja sa nikto nevzdá

Mnohé verejné obstarávania na Slovensku, vrátane tých na výstavbu a modernizáciu cestnej infraštruktúry, predlžujú námietky a odvolania účastníkov. Opodstatnené, ale aj bezdôvodné, o čom svedčia rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávania, ako aj jeho odvolacieho orgánu – rady.

„Námietky neúspešných uchádzačov voči vyhodnoteniu sú v posledných rokoch pomerne bežné , a to aj pri obstarávaní diaľnic, ale v tomto prípade je predčasné o akýchkoľvek budúcich námietkach uchádzačov špekulovať,“ poznamenal Kováčik.

To, že námietky môžu využiť uchádzači aj v súčasnom tendri na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové, je podľa riaditeľa IDH veľmi pravdepodobné. „A to aj preto, lebo ďalšie nové tendre sú v nedohľadne a v budúcom roku bude prebytok stavebných kapacít, takže sa bez boja nikto nevzdá,“ predpokladá Matej.

Napätý až nereálny termín

Pokiaľ ide o termín dokončenia diaľnice do konca roka 2023, prezident ZSPS ho považuje z viacerých dôvodov za veľmi napätý až nereálny.

„Navrhujeme sústrediť sa na hľadanie riešenia, aby bolo možné dielo financovať aj v prípade dokončenia po roku 2023,“ uviedol Kováčik. Jedným z riešení je podľa neho rozdelenie financovania stavby na dve fázy – v tomto a budúcom programovom období eurofondov.

Plánovaný rok dokončenia diaľnice spochybňuje aj šéf inštitúcie pre dopravu. „Už dávnejšie som upozornil, že termín 2023 je nereálny. Predpokladám, že do konca roka 2023 príde len k čiastočnému sprejazdneniu jednej tunelovej rúry tak, aby sa mohli čerpať eurofondy,“ povedal Matej s tým, že rozdelenie projektu na dve fázy podľa súčasných pravidiel nie je možné.

„V prípade, že nepríde k odovzdaniu aspoň do predčasného užívania tejto stavby do roku 2023, bude Slovensko musieť vrátiť prostriedky z Európskej únie a zafinancovať celú dostavbu zo štátneho rozpočtu,“ myslí si Matej.

Premárnilo sa veľa drahocenného času

Vyhlásenie súťaže na dostavbu Višňového koncom januára tohto roka bolo podľa riaditeľa IDH neskoro.

„Upozorňovali sme na to ešte v roku 2019 po zastavení stavby. Za to je plne zodpovedná predchádzajúca vláda, konkrétne bývalý premiér Peter Pellegrini a minister dopravy Árpád Érsek,“ dodal Matej.

Výhrady k príprave nového tendra má aj prezident ZSPS. „Proces hľadania riešenia po odchode predchádzajúceho zhotoviteľa Salini Impregilo – Dúha trval neúmerne dlho a premárnilo sa na ňom veľa drahocenného času,“ uzavrel Kováčik.

Ponuky predbežne do polovice decembra

Ako sme informovali, NDS už vyzvala k účasti na súťažnom dialógu na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové tri vybrané združenia, ktoré splnili podmienky účasti. Tie by mali predložiť cenovú ponuky podľa zámeru diaľničiarov predbežne do polovice decembra.

„Súťažný dialóg slúži na to, aby súťažiaci priebežne komunikovali technické riešenia s verejným obstarávateľom, aj za účelom optimalizácie nákladov,“ informovala nás hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Viaceré stavebné spoločnosti tento diaľničný úsek podľa nej už v minulosti oceňovali, jednotlivé stavebné objekty ako aj tunel poznajú. „Preto je je možné uvažovať s kratšími termínmi,“ podotkla hovorkyňa diaľničiarov v spojitosti s možnosťou uzavretia tendra a výberu zhotoviteľa do konca tohto roka.

„Podanie námietky voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa je právom uchádzača, ktoré nemôžeme obmedziť. Avšak, práve zvolená forma súťažného dialógu dáva uchádzačom široký priestor na komunikáciu s verejným obstarávateľom,“ poznamenala Žgravčáková.

Snaha čo najskôr začať výstavbu

Predpokladaná cena stavebných prác na dokončenie diaľnice s tunelom Višňové, plánovaných na tri roky, je 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Na súťažnom dialógu sa zúčastnia združenia  stavebných spoločností v zložení: Metrostav DS, a. s., a Metrostav, a. s., (Česko), Strabag, s. r. o., Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., a TuCon, a. s., a tiež Skanska SK,a . s., Skanska, a. s., (Česko) a Skanska, S. A., (Poľsko).

Snahou a ambíciou NDS je čo najskoršie začatie výstavby, keďže tento úsek je mimoriadne potrebný pre motoristov. „Činnosti akcelerujeme v najvyššej možnej miere tak, aby bol úsek sprejazdnený do konca roka 2023,“ ubezpečuje Žgravčáková. Tento plánovaný termín odovzdania úseku do užívania naďalej platí.

„Jedným z kritérií vyhodnotenia ponúk je aj lehota na sprejazdnenie úseku,“ priblížila hovorkyňa. Projekt je podľa nej už rozdelený na dve fázy, s Ministerstvom dopravy a výstavby SR komunikujú o viacerých možnostiach, tie je však predčasné momentálne konkretizovať.

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/konkurencia-na-dostavbu-visnoveho-je-podla-odbornikov-slusna-ale-vyber-vitaza-do-konca-roka-otazny/

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie