[teraz.sk] Kováčik: Na problematiku nájomného bývania sa treba pozrieť systémovo

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

najomne byvanie

Pavol Kováčik vníma zabezpečenie nájomného bývania s nízkym nájomným (zhruba 300 eur) ako legitímnu snahu vlády vstúpiť zásadným spôsobom do tejto dlhodobo nedocenenej oblasti života.

Bratislava 13. septembra (TASR) – Na problematiku nájomného bývania sa treba pozrieť systémovo. Dnes už je zrejmé, že bývanie založené takmer úplne na vlastníctve bytov je dlhodobo neudržateľné. Myslí si to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Ako uviedol pre TASR, na Slovensku je málo zastúpený segment cieleného a systémovo regulovaného nájomného bývania a aj to málo tvoria hlavne obecné sociálne byty pre ohrozené alebo vylúčené skupiny obyvateľstva.

"Podmienky prenájmu prakticky vylučujú ubytovanie štandardnej rodiny s bežnými príjmami, pretože by obec porušila podmienky sociálneho bývania," vysvetlil Kováčik. Negatívne dosahy na ekonomiku Slovenska tak spočívajú v tom, že pre málo mobilnú pracovnú silu, ktorá je zo zvyku "priviazaná" na určitú nehnuteľnosť, môže byť ohrozené udržanie tempa vývoja v stredoeurópskom priestore. "Nízka mobilita predovšetkým kvalifikovanej pracovnej sily negatívne vplýva na konkurencieschopnosť Slovenska. Je správne, že vláda SR má riešenie nájomného bývania ako svoju prioritu," podotkol prezident zväzu.

"V tomto kontexte možno vnímať snahy vlády vyjadrené v programovom vyhlásení o zabezpečenie nájomného bývania s nízkym nájomným (zhruba 300 eur) ako legitímnu snahu vstúpiť zásadným spôsobom do tejto dlhodobo nedocenenej a po špičkách obchádzanej oblasti života," vyjadril sa Kováčik s tým, že podľa neho je ale prioritou práve riešenie štandardného nájomného bývania pre klasické rodiny a pracujúcich so systémovo regulovaným nájomným. Ide teda o byty a bytové domy s bežným štandardom podlahovej plochy, technického vybavenia, umiestnenia či infraštruktúry, ako sú garáže, parkovacie miesta, miestnosti pre bicykle, atď. "Tak by sa zachytili všetky majetkové skupiny potenciálnych záujemcov o nájomné bývanie, tak by sa lepšie zabezpečila mobilita pracovnej sily v celej jej štruktúre," dodal Kováčik.

Ako však podotkol, pri sledovaní tohto cieľa treba riešiť zásadné otázky, nie len financovania, ale i lokalizácie, výstavby, prevádzky či správy takéhoto bytového fondu. "A to v otázke štátnej podpory (nejde o financovanie, skôr o pevné nastavenie odvodového a daňového mechanizmu) tohto druhu nájomnej bytovej výstavby," spresnil Kováčik s tým, že do úvahy prichádza napríklad adaptácia niektorého z fungujúcich európskych modelov na podmienky Slovenska tak, aby sa stala správa nájomných bytov vykonateľnou a podnikateľsky zaujímavou.

 

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/kovacik-na-problematiku-najomneho-b/492935-clanok.html

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie