[teraz.sk] P. Kováčik: Voľné živnosti v stavebníctve sú problémom

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Podľa Kováčika je potrebné, aby každá živnosť v segmente stavebníctva bola podmienená primeranými požiadavkami na odbornosť a prax.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Existencia voľných živností v stavebníctve má vážny dosah na bezpečnosť a kvalitu stavieb na Slovensku. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Na Slovensku tak často vykonávajú stavebné práce nekvalifikované osoby, tie sú v niektorých prípadoch spoluzodpovedné aj za známe kolapsy stavieb.

Ako uviedol pre TASR, v súčasnosti môže napríklad uskutočňovanie stavieb vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická osoba bez akejkoľvek požiadavky na vzdelanie a prax. "To je v súčasných podmienkach nárokov na kvalitu a bezpečnosť neakceptovateľné," zdôraznil Kováčik. Existencia ostatných voľných živností v stavebníctve má podľa neho za následok, že voľné živnosti stavebného zamerania má zapísané viac ako 270.000 živnostníkov, väčšina z nich však nemá ani základnú kvalifikáciu.

Podľa Kováčika je potrebné, aby každá živnosť v segmente stavebníctva bola podmienená primeranými požiadavkami na odbornosť a prax. Ľahšie by sa tak vyhovelo zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť výstavby a problémy by sa nevyskytovali ani pri práci s novými náročnými technológiami. "Na uvedenom sa jednomyseľne zhodla aj Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktorá združuje reprezentatívnych odborníkov zo stavebnej praxe a vzdelávania na Slovensku," podotkol tiež Kováčik.

"Aj pre organizovanie zdanlivo jednoduchých stavebných prác, ako sú napríklad výkopové práce, je potrebné ovládať aspoň zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), zvládať nepredvídateľné situácie, a to nehovoriac o čítaní technických výkresov a práce s digitálnymi technológiami," doplnil Kováčik.

Ako dodal, sektorová rada sa rozhodla osloviť ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) s požiadavkou o úpravu zákona o živnostenskom podnikaní a šéfa rezortu dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) s požiadavkou o zapracovaní tejto úpravy do pripravovaného návrhu zákona o výstavbe.

"Apelujem na predstaviteľov vlády SR, aby pri kreovaní univerzálnej voľnej živnosti vzali do úvahy aj tieto odborné odporúčania a podmienili vykonávanie prác v stavebníctve primeranou kvalifikáciou," uzavrel Kováčik.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-volne-zivnosti-v-stavebnictve/498724-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie