[teraz.sk] Kováčik: Pri formovaní plánu obnovy treba vychádzať zo skúseností

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Je podľa neho dôležité vyberať realistické investičné projekty a zrýchliť procesy ich prípravy.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Dokument z dielne Ministerstva financií (MF) SR Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého má štát vychádzať pri formovaní plánu obnovy, považuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik za strategický materiál, ktorý, ak sa podarí naplniť, výrazne prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti Slovenska aj k lepšej kvalite života v krajine. Dokument však obsahuje len načrtnutie rámcových zmien. Kováčik pri formovaní konkrétnych úloh a projektov očakáva, že vláda bude vychádzať viac z reálnych skúseností a tradičných kompetencií slovenských podnikov, inštitúcií a výskumníkov.

"Z pohľadu stavebných investícií a stavebníctva je potenciálne zaujímavých niekoľko oblastí, či už zelená ekonomika alebo digitalizácia," uviedol Kováčik pre TASR s tým, že v dokumente však chýbajú konkrétne kroky, ako ciele naplniť. Takisto si myslí, že očakávaný plán obnovy by sa mal viac venovať samotnej obnove ekonomiky, a práve tu by Slovensko malo využiť stavebníctvo ako tradičné odvetvie, dokonca s exportným potenciálom a multiplikačným efektom pre hospodárstvo, kde je veľký priestor pre inovácie, digitalizáciu či zelenú ekonomiku.

V stavebníctve podľa neho treba riešiť reálnu kvalifikačnú štruktúru pracovníkov, vývoj technickej a technologickej úrovne investorov, zhotoviteľov, ale aj úradov. Pozornosť si tiež zaslúži digitalizácia stavebníctva, a to vo všetkých etapách. "Strategické oblasti bude treba teda transformovať do konkrétnych zmysluplných projektov, a to bez zapojenia širokej obce odborníkov a bez aktívneho zapojenia praxe nepôjde," myslí si Kováčik.

Ako uzavrel, štát by mal mať na pamäti, že Európska komisia očakáva zoznam konkrétnych investičných projektov so zameraním napríklad na zelenú či digitálnu infraštruktúru. "Je dôležité vyberať realistické investičné projekty a zrýchliť procesy prípravy projektov. Pritom práve zásobník vhodných projektov sa na Slovensku v posledných rokoch dostal do žalostného stavu a situácia sa ani po príchode novej vlády nezlepšuje," poznamenal Kováčik s tým, že riziko tým pádom vidí v reálnej schopnosti získané peniaze čerpať efektívne a v tom, aby rýchlosť nešla na úkor nedomyslených projektov, transparentnosti a plytvania verejnými peniazmi.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/kovacik-pri-formovani-planu-obnovy/499099-clanok.html

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie