Archív

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Mediálne aktivity Ing. Zsolta Lukáča, prezidenta ZSPS v rokoch 2008-2016

Šéf slovenských stavařů: Doba pro spolupráci státu se soukromníky je extrémně příznivá   20.6,2016   http://byznys.lidovky.cz/doba-pro-spolupraci-statu-se-soukromniky-je-extremne-prizniva-pvz-/statni-pokladna.aspx?c=A160619_191921_statni-pokladna_jakl lidovky logo
Revolúcia v stavebníctve   28.5.2015   http://www.ta3.com/clanok/1062752/revolucia-v-stavebnictve.html ta3-logo
Zmeny v ozdravovaní firiem   23.4.2015   http://www.ta3.com/clanok/1060545/zmeny-v-ozdravovani-firiem.html ta3-logo
Z prvej ruky: Beseda na politické, občianske a spoločenské témy, ktoré priniesol deň.   20.2.2015   http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/158123 03 RTVS
O poklese rastu stavebnej produkcie   10.11.2014   http://www.ta3.com/clanok/1050488/host-v-studiu-z-lukac-o-poklese-rastu-stavebnej-produkcie.html ta3-logo
O prepade v stavebnom priemysle   8.10.2014   http://www.ta3.com/clanok/1048367/host-v-studiu-zsolt-lukac-o-prepade-v-stavebnom-priemysle.html ta3-logo
Rozhovor o duálnom vzdelávaní spolu s prof.Kopáčikom dekanom SvF STU Ba(foto 1,foto 2)   22.9.2014   http://slovensko.rtvs.sk/clanok/spolocnost/nekvalitne-stavby 03 RTVS
O situácii v stavebníctve   8.8.2014   http://www.ta3.com/clanok/1044923/host-v-studiu-zsolt-lukac-o-situacii-v-stavebnictve.html ta3-logo
Perspektíva stavebného priemyslu   2.4.2014   http://www.ta3.com/clanok/1037831/perspektiva-stavebneho-priemyslu.html ta3-logo
Aký bude rok 2014?   09.01.2014   http://www.ta3.com/clanok/1033178/aky-bude-rok-2014.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Zsolt Lukáč o oživení slovenského stavebníctva   02.12.2013   http://www.ta3.com/clanok/1031235/host-v-studiu-zsolt-lukac-o-oziveni-slovenskeho-stavebnictva.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Z. Lukáč o vytvorení Národného technologického inštitútu   30.07.2013   http://www.ta3.com/clanok/1024271/host-v-studiu-z-lukac-o-vytvoreni-narodneho-technologickeho-institutu.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Z. Lukáč o zmenách v stavebnom zákone   18.07.2013   http://www.ta3.com/clanok/1023608/host-v-studiu-z-lukac-o-zmenach-v-stavebnom-zakone.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Z. Lukáč o zmenách pravidiel pre kolaudáciu stavieb   17.05.2013   http://www.ta3.com/clanok/1019939/host-v-studiu-z-lukac-o-zmenach-pravidiel-pre-kolaudaciu-stavieb.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Z. Lukáč o nových pravidlách výstavby diaľnic   18.03.2013   http://www.ta3.com/clanok/1016541/host-v-studiu-z-lukac-o-novych-pravidlach-vystavby-dialnic.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: Zsolt Lukáč o pôžičkách na výstavbu bytov pre firmy   15.01.2013   http://www.ta3.com/clanok/1013116/host-v-studiu-zsolt-lukac-o-pozickach-na-vystavbu-bytov-pre-firmy.html ta3-logo
HOSŤ V ŠTÚDIU: F. Palko a Z. Lukáč o zmenách ktoré sa týkajú fondu rozvoja bývania   27.07.2012   http://www.ta3.com/clanok/1003216/host-v-studiu-f-palko-a-z-lukac-o-zmenach-ktore-sa-tykaju-fondu-rozvoja-byvania.html ta3-logo
Kto ustráži verejné obstarávanie? Obchádza Rada solidarity parlament?   22.05.2012   http://www.ta3.com/clanok/15186/kto-ustrazi-verejne-obstaravanie-obchadza-rada-solidarity-parlament.html ta3-logo
Zabijú zdravotníctvo platy?/Perspektíva stavebníkov   26.03.2012   http://www.ta3.com/clanok/12031/zabiju-zdravotnictvo-platy-perspektiva-stavebnikov.html ta3-logo
Bude na Slovensku viac nájomných bytov?   24.02.2012   http://www.ta3.com/clanok/10217/bude-na-slovensku-viac-najomnych-bytov.html ta3-logo
Stavbári chcú od budúcej vlády nový stavebný zákon   22.02.2012   http://www.ta3.com/clanok/10108/stavbari-chcu-od-buducej-vlady-novy-stavebny-zakon.html ta3-logo

* Dostupnosť nahrávok môže byť časovo obmedzená. Je v kompetencii správcov webových stránok na ktoré odkazy smerujú.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie