Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

spectator logoRoad infrastructure has the biggest impact on building activities.

After the construction boom in 2015 boosted mostly by the ambition to use money allocated from the European Union funds in the previous programming period, the sector witnessed a significant decline in building activities in 2016.

Čítať celý článok.

spectator logoFuture financing of highway construction remains in question.

While last October construction final began of the long-awaited 60-kilometre bypass of Bratislava, drivers will have to wait a bit longer for the complete D1 highway from Bratislava to Košice. Meanwhile, the Turany-Hubová stretch in northwestern Slovakia is causing the biggest headaches for the government and highway builders. After a landslide during construction, the state began reconsidering its final route.

Čítať celý článok

ta3 logoSlovenské stavebníctvo prežíva turbulentné časy. Po období silného rastu v predchádzajúcich rokoch najmä vplyvom dočerpávania eurofondov prišli mesiace sucha. Aspoň tak vyzerá letmý pohľad na výkony firiem v stavebníctve v roku 2016. Podrobnejšie sme sa o situácii v tomto kľúčovom odvetví rozprávali s Pavlom Kováčikom, prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov.

Videoarchív TA3

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie