Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

TA3 | 31.10.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR 


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Slovenské stavebníctvo môže tento rok vzrásť o takmer 4,5 percenta. Vyplýva to z očakávaní kľúčových spoločností na trhu. Rast v sektore sa ale zatiaľ vyvíja iba pomaly, a to najmä z dôvodu meškania z verejných zákaziek. Z projektov za takmer 2 miliardy eur ich bolo doposiaľ zadaných iba 10 percent.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Po dvoch rokoch stagnácie slovenské stavebníctvo pomaly ožíva. Aktuálne práce napredujú najmä v oblasti pozemných stavieb. Výrazne zaostávajú takzvané inžinierske stavby. Vlani boli odovzdané viaceré úseky diaľnic a rýchlostných ciest, no bez pokračovania nových častí.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

--------------------


Ekonomika Slovenska už druhým rokom rastie okolo 4 percent a stavebníctvo začalo rásť len o 0,6 percenta, čiže tie nožnice medzi vývojom stavebníctva a vývojom celej ekonomiky sa ešte naďalej roztvárajú.Eurostav | 19.10.2017 | Rubrika: Výstavba vo svete | Strana: 63 | Téma: Stavebné firmy

Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho vývoja priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.Nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac. "Pri stavebných projektoch na Slovensku - na rozdiel od EÚ - zatiaľ stále kladieme príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Hospodárske noviny | 31.10.2017 | Rubrika: Názory a analýzy | Strana: 6 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy TÉMA: Úpadok sektora si vyžaduje komplexné riešenie.

Rozvoj infraštruktúry zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa nelichotivo prejaví na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Ako nevyhnutné sa ukazuje riešiť tému financovania projektov a zmien v legislatíve, ktoré by zvrátili nepriaznivý vývoj. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým vplyvom na zamestnanosť a verejné financie. Práve to je dôvod, prečo je stabilita v tomto sektore dôležitá z hľadiska celej ekonomiky krajiny.

uvo.gov.sk | 12.10.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Šírenie osvety, vzdelávanie odbornej verejnosti, či zefektívnenie procesov verejného obstarávania - najmä v oblasti stavebných prác - boli základné témy, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") Miroslava Hliváka s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavlom Kováčikom na pôde úradu dňa 10. októbra 2017.


Prezident ZSPS vníma stavebný sektor ako jednu z najnáročnejších a najviac špecifických oblastí vo verejnom obstarávaní - či už z hľadiska odbornej prípravy, finančných objemov, ako aj z hľadiska celkového počtu vyhlásených zákaziek. Predseda úradu, ako aj prezident ZSPS sa zhodli a vyjadrili presvedčenie, že existuje priestor na konštruktívnu kooperáciu a legislatívne zmeny, ktoré by zefektívnili procesy verejného obstarávania, a tým sa aj zosúladili s európskou, resp. svetovou špičkou. Prvým krokom vzájomnej úzkej spolupráce je odborná medzinárodná konferencia "Viac-kriteriálne verejné obstarávanie na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku", ktorú ZSPS organizuje okrem iného aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie dňa 7. novembra 2017 v Bratislave.


sme.sk | 9.10.2017 | Rubrika: Ekonomika / Slovensko | Strana: 0 | autor: Marek Poracký | Téma: PPP projekty

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej spoločnosti Cintra.

BRATISLAVA. Menší stavbári sa do výstavby bratislavského obchvatu cez súkromné peniaze nehrnú. Konzorcium okolo španielskej spoločnosti Cintra im totiž za výstavbu štvorprúdoviek v okolí hlavného mesta údajne ponúka príliš málo peňazí.

"Signály zo stavebných firiem naznačujú, že ich cenové ponuky na jednotlivé čiastkové stavebné práce sú vyššie než tie, ktoré očakáva objednávateľ," povedal hovorca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Peter Steingauf.

Vláda zadala stavbu a prevádzku častí rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí hlavného mesta ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP), čo znamená, že Cintra autostrádu postaví a bude 30 rokov prevádzkovať.

Po dokončení autostrád by štát mal 30 rokov splácať 1,76 miliardy eur. Okrem výstavby a prevádzky je v cene zahrnutá aj generálna oprava ciest pred ich odovzdaním štátu o tri desaťročia.Reakcia na škrty dlhov

Štát zmluvu na výstavbu obchvatu Bratislavy podpísal ešte vlani. Počas súťaže sa cenu podľa pôvodných odhadov podarilo stlačiť zo sumy asi 4,5 miliardy eur na 1,89 miliardy eur, neskôr štát s víťaznými firmami cenu následne ešte o niekoľko desiatok miliónov eur znížil.

"Víťazné konzorcium má predstavu, že bude zazmluvňovať subdodávky za výrazne nižšie ceny, než je vyrokovaná cena v rámci koncesie so štátom. Keďže stavebný sektor má s takýmto postupom negatívnu skúsenosť, chce buď vyššiu cenu, alebo stavať nebude," povedal šéf mimovládneho Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

Matej narážal na nedávne škrty dlhov veľkých stavebných firiem na Slovensku. Pred niekoľkými rokmi reštrukturalizáciou prešiel nielen Doprastav, ale aj Váhostav, ktorý vlastní oligarcha Juraj Široký.

Menší stavbári v dôsledku odpisovania dlhov prišli o milióny eur. Navyše, ešte pred začiatkom odpisovania dlhov reštrukturalizačným procesom prešla aj stavebná spoločnosť TSS Grade, ktorá modernizuje železnične trate.

"Cieľom prebiehajúceho výberového konania na subdodávateľov na projekt D4/R7 je nájsť takých subdodávateľov, ktorí nám poskytnú potrebnú kvalitu a splnia bezpečnostné požiadavky projektu v kombinácii s konkurencieschopnou cenovou ponukou," reagovalo stavebné konzoricum na informácie o nedostatku stavbárov pre denník Pravda. Tvrdí, že cena nie je jediným kritériom pri výbere dodávateľov.

"Vzhľadom na to, že rokovania zatiaľ stále nie sú ukončené, je predčasné hovoriť o konkrétnych podmienkach spolupráce," povedal hovorca Váhostavu Tomáš Halán. Strabag situáciu nekomentoval.Meškanie obchvatu

Samotná výstavba bratislavského obchvatu mešká už niekoľko mesiacov. Stavebné práce na úsekoch s dlhodobo platným povolením sa začali až v auguste, hoci pôvodne sa mali začať už na jar. Diaľnica aj rýchlostná cestná cesta by podľa pôvodných termínov mali byť dokončené v roku 2020.

Či sa to naozaj stihne, je dnes otázne, keďže plán výstavby stavbári odhadli na viac ako štyri roky. Ak sa s výstavbou začalo v auguste, podľa prepočtov SME celý obchvat Bratislavy by sa mohol dokončiť najskôr v roku 2021.

Celý proces výstavby zabrzdili problémy s výkupom pozemkov pod cestami, ktoré budú súčasťou bratislavského obchvatu. Na urýchlenie procesu vláda na jar expresne zmenila zákon, aby mohla vydať stavebné povolenie na tie pozemky, ktoré ešte celkom nevlastní. Proti tomu sa zdvihla vlna kritika, opozícia zákon napadla aj na Ústavnom súde, keďže ho považuje za protiústavný.

"Minulý týždeň sa konalo jedno z pravidelných stretnutí medzi vedením rezortu dopravy a koncesionárom, ktorého cieľom je kooridinovať spoločný postup pri výstavbe tak, aby sa minimalizovalo prípadné zdržanie pri výstavbe projektu," povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Dnes je preto podľa nej predčasné hovoriť o tom, či a aký veľký bude sklz pri výstavbe.

Zmluvu s víťazným konzorciom Cintra zo Španielska podpisoval ešte minister dopravy Roman Brecely zo Siete. Projekt zdedil po svojom predchodcovi Jánovi Počiatkovi zo Smeru, ktorý spustil súťaž na obstaranie obchvatu.

GoodWill | 4.10.2017 | Rubrika: Stavebníctvo a architektúra | Strana: 43 | autor: PS | Téma: Stavebné firmy

Ako je to možné? Odpoveď: vďaka inovatívnemu riešeniu, ktoré dodali projektanti a experti z akademického prostredia.

Košický samosprávny kraj pôvodne uvažoval pri riešení havarijného stavu mosta cez vodnú nádrž Ružín s nákladmi 7 miliónov eur. Každá z troch oslovených firiem však dala cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy. Zvíťazila spoločnosť Strabag, s. r. o., s ponúknutou cenou 1,65 milióna eur. "Technologický vývoj v stavebníctve dnes napreduje míľovými krokmi. Úspora takmer 80 % v prípade mosta na východnom Slovensku sa dosiahla vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo," vysvetlil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Chystaná oprava 50-ročného mosta poukázala aj na problém s nepružným verejným obstarávaním. Víťazná firma spracovala ponuku za necelé tri týždne, avšak ďalšie tri mesiace trvalo, kým sa úradom podarilo sfinalizovať a dokončiť zvolený spôsob verejného obstarávania, teda priame oslovenie troch stavebných firiem. "Ide o dlhodobý problém stavebníctva na Slovensku. Neprimerane dlhé schvaľovanie či posudzovanie má negatívny vplyv na bežných ľudí, ktorí očakávajú riešenie dopravnej situácie čo najskôr," povedal P. Kováčik.

teraz.sk | 22.9.2017 | Rubrika: Ekonomika - obstarávanie | Strana: 0 | autor: Tasr | Téma: Stavebné firmy

Bratislava 22. septembra (TASR) - Verejné obstarávanie potrebuje zmeny, ktoré naštartujú stavebný trh. Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie preto čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho  vývoja, ako zdôrazňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik, priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.

Podľa neho nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac. Pri stavebných projektoch na Slovensku, na rozdiel od EÚ, sa zatiaľ stále kladie príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia.

Zámerom je zmeniť myslenie a prax verejných obstarávateľov na Slovensku v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nielen z pohľadu najnižšej ponukovej ceny. Nové prístupy k verejnému obstarávaniu inovácií, smart riešení, projektových prác, inžinierskych služieb a ďalších duševných činností sú nesmierne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska naprieč globálnou konkurenciou krajín.

"Pokiaľ Slovensko nezačne aj vo verejnom sektore reálne využívať inovatívny potenciál uchádzačov a preferovať skutočne najlepšie riešenia, zahadzuje významný konkurenčný potenciál. Praktické uplatňovanie nových postupov vo verejnom obstarávaní je o to dôležitejšie v situácii, keď sa Slovensko uchádza o členstvo v elitnej skupine štátov EÚ," apeluje Kováčik.

Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je možné si dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť. Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov malo na svedomí fatálne dôsledky u niektorých projektov na Slovensku, tvrdí Kováčik.

Posledné údaje potvrdzujú, že slovenské stavebníctvo naďalej čelí poklesu produkcie, ktorý v júni 2017 medziročne dosiahol 0,5 %. Išlo o druhý najhorší výkon naprieč krajinami Európskej únie, hneď po Rumunsku. Najvýraznejšie rástlo stavebníctvo v Maďarsku (27,2 %), Slovinsku (21,2 %) a Švédsku (17,3 %).

Opakujúce sa nedostatky u obstarávateľov vo verejnom obstarávaní vníma ZSPS ako jednu z príčin spomalenia výstavby. Bez kvalitnej súťažnej dokumentácie nie je možné správne určiť rozsah a ďalšie parametre požadovaných prác. Problém vznikne, ak víťazná ponuka - hoci je cenovo najnižšou - napokon nie je v súlade s tým, aké stavebné dielo malo vzniknúť. Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných podkladov by znížilo nejasnosti stavebných, ako aj projekčných firiem pri vypracovávaní ponúk.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

netky.sk | 21.9.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Bratislava - Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho vývoja priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.

Nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac.

"Pri stavebných projektoch na Slovensku - na rozdiel od EÚ - zatiaľ stále kladieme príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Zámerom je zmeniť myslenie a prax verejných obstarávateľov na Slovensku v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nie len z pohľadu najnižšej ponukovej ceny. Nové prístupy k verejnému obstarávaniu inovácií, smart riešení, projektových prác, inžinierskych služieb a ďalších duševných činností sú nesmierne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska naprieč globálnou konkurenciou krajín.

"Pokiaľ Slovensko nezačne aj vo verejnom sektore reálne využívať inovatívny potenciál uchádzačov a preferovať skutočne najlepšie riešenia, zahadzuje významný konkurenčný potenciál. Praktické uplatňovanie nových postupov vo verejnom obstarávaní o to dôležitejšie v situácii, keď sa Slovensko uchádza o členstvo v elitnej skupine štátov EÚ," apeluje P. Kováčik.

Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží, a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je si možné dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť.

Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov malo na svedomí fatálne dôsledky u niektorých projektov na Slovensku.

Posledné údaje potvrdzujú, že slovenské stavebníctvo naďalej čelí poklesu produkcie, ktorý v júni 2017 medziročne dosiahol 0,5 percenta. Išlo o druhý najhorší výkon naprieč krajinami Európskej únie, hneď po Rumunsku. Najvýraznejšie rástlo stavebníctvo v Maďarsku (27,2 %), Slovinsku (21,2 %) a Švédsku (17,3 %).

Slovenské mestá si dnes hľadajú formy rozvoja, pri ktorých im čoraz viac budú oporou inovácie a moderné formy riadenia. Koncept takzvaných "smart cities" sa prirodzene dotýka aj sféry stavebných podnikateľov. "Stavební podnikatelia vidia mestá a štát najmä ako partnera pri rozvojových zámeroch, a teda nielen ako subjekty verejných tendrov," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik (na obr. vpravo, vľavo Vladimír Jurík).

"Náš záujem o intenzívny rozbeh smart cities je prirodzený. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že okrem nesporného pokroku moderných technológií určite prinesú aj stavebné projekty, ktoré rozšíria pracovné príležitosti najmä pre malé stavebné firmy v regiónoch. A práve tie tvoria väčšinu slovenského stavebníctva," ozrejmil P. Kováčik.

V dňoch 26. - 30. júna 2017 sa uskutočnila "Letná škola Smart Cities 2017". Podujatie bolo zorganizované Slovenským Smart Cities klubom, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

"Teší nás, že prebehlo aj za účasti zástupcov ZSPS. Stavebníctvo výrazne celosvetovo napreduje a je nevyhnutné, aby sme na Slovensku držali krok s dobou. Dlhodobo upozorňujeme, že optimálny stav nastáva vtedy, keď stavebný podnikateľ dokáže za zdravých podmienok zabezpečiť nielen pokrytie všetkých oprávnených nákladov, ale aj technický a personálny rozvoj," zdôrazňuje P.Kováčik.

Severské krajiny sú v oblasti smart cities dlhodobo na popredných miestach.

Každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú tri až štyri percentá HDP.

V súčasnosti sa zároveň radikálne mení filozofia konceptu inteligentných miest: Do popredia sa už pri samotnej výstavbe dostáva obyvateľ, pričom je v značnej miere regulovaná otázka individuálnych dopravných prostriedkov. Dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľom a nie aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry. Podujatie splnilo svoj cieľ a zapojení zástupcovia samospráv a organizácií mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest v Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve.

Zaujímavým príkladom je švédsky Göteborg s projektom Zelené mesto, ktorý prebieha už takmer desaťročie.

Mení nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí a tí sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta. Developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov.

V ďalšom severskom Malmö sa dominantou mesta stala budova Turning Torso.

Mestu sa podarila premena nefunkčného brownfieldu - bývalej lodenice - na funkčné obytné, administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou.

Foto popis| Laureát vlaňajšej Ceny verejnosti - Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów od ateliéru zerozero

Hospodárske noviny | 12.9.2017 | Rubrika: Spravodajstvo | Strana: 3 | autor: Matej Vanoch Chn | Téma: Stavebné firmy

DOPRAVA l Na úseku pracujú už roky. V prípade veľkého zvýšenia celkovej sumy hrozí, že nám Brusel nepreplatí náklady.Bratislava - Tunelom Čebrať mali už tri mesiace jazdiť autá. Taký bol aspoň pôvodný plán ministerstva dopravy. Ešte v januári však upravila Národná diaľničná spoločnosť svoj odhad dokončenia úseku D1 Hubová - Ivachnová na rok 2019 a podľa posledných informácií sa nestihne ani tento termín. "Prebiehajú rokovania so zhotoviteľom o zmluvných možnostiach pokračovať v realizácii diaľnice. Predbežný odhad ukončenia realizácie je december 2021," oznámili diaľničiari. Okrem termínu dokončenia zostáva nevyjasnenou otázkou aj celková suma. V prípade, že dodatočné náklady presiahnu polovicu vysúťaženej sumy, dokonca hrozí, že nám Brusel nič nepreplatí a financie bude musieť zabezpečiť štát.


Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie