Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Podľa Kováčika je potrebné, aby každá živnosť v segmente stavebníctva bola podmienená primeranými požiadavkami na odbornosť a prax.

video thumb muran predna hora

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Pavol Kováčik, sa pre správy RTVS vyjadril k téme opravy cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, ktorá bola poškodená koncom júna silným dažďom:"Je nutné spracovanie detailného projektu. Aj pri tomto sa však môže stať, že nastanú nepredvídateľné okolnosti a cena nakoniec môže byť ešte iná.".

V súlade so závermi konferencie zväz vyzýva vládu SR, aby zabezpečila dostatočný počet ľudských a technických kapacít na zamedzenie čiernej a šedej práce v ekonomike Slovenska.

Všetci budú robiť všetko? Vláda chce byť benevolentnejšia k živnostníkom, profesijné zväzy trvajú na tom, že uvoľnenie pravidiel poškodí trh, utrpí aj odbornosť

Obchvat v Prešove je typickým príkladom zbabraného obstarávania. Firma, ktorá súťaž pôvodne vyhrala, skrachovala a zanechala stavbu nedokončenú. Ministerstvo dopravy priamym zadaním vybralo nového zhotoviteľa, ale nakoniec podalo samo na seba podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

najomne byvanie

Pavol Kováčik vníma zabezpečenie nájomného bývania s nízkym nájomným (zhruba 300 eur) ako legitímnu snahu vlády vstúpiť zásadným spôsobom do tejto dlhodobo nedocenenej oblasti života.

 

Tri vybrané združenia s deviatimi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa zúčastnia súťažného dialógu na dostavbu diaľnice D1 s tunelom Višňové, predstavujú podľa expertov slušnú konkurenciu.

Trasu cieľovej rovinky diaľničnej výstavby môže vláda nakresliť už tento rok

Prvé kolo súťažného dialógu sa skončilo s mesačným oneskorením. Diaľničiari aj tak veria, že víťaza vyberú do konca roka.

Je absolútne neštandardné, aby obstarávanie trvalo roky, povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie