Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Tunel, pre ktorý sa celá stavba oneskorí najmenej o päť rokov, razia plynule. Čebrať má už vyhĺbených viac ako 70 percent.

Vybraní kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mali prispieť k skvalitneniu a zefektívneniu jej fungovania. Očakávajú to zástupcovia mimovládneho a stavebného sektora, ktorí boli členmi hodnotiacej komisie, na základe výsledkov verejného vypočutia šestnástich uchádzačov

Zväz vyzýva vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO), aby akcelerovala kroky jednotlivých ministerstiev na reálnu prípravu konkrétnych projektov.

under construction t20 K6pWxE

Zástupcovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska by sprísnili zákon tak, aby obmedzili prácu ľudí s voľnými živnosťami v odbore. 

Slovensko potrebuje projekty, hovorí zakladateľ Smart Cities klubu.

Pri výstavbe násypu na časti rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach nemuseli byť dodržané technologické postupy zhutňovania. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik si to myslí na základe vizuálneho posúdenia rozsahu nedávneho poškodenia násypu následkomsilného dažďa. 

Budú analyzovať najefektívnejšie modely plnenia tejto výzvy. Rezort tak reaguje na zväz stavebných podnikateľov, ktorý tvrdí, že neeviduje zásadnejšie aktivity v tejto oblasti.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska uviedol, že boli síce spokojní s tým, akou mierou sa problémom bytovej výstavby zaoberá Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, no v súčasnosti neevidujú zásadnejšie aktivity na jeho realizácii v tejto oblasti.

„Môžeme len varovať – dúfajme, že zbytočne –, aby sa riešenie bytovej výstavby konečne vymanilo z tradičného rezortizmu, ktorý doteraz zrážal na kolená akékoľvek racionálne koncepcie a programy bytovej výstavby,“ upozornil prezident zväzu Pavol Kováčik.

Dodal, že v čase kreovania Programového vyhlásenia vlády koaličným stranám odporúčali stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do rozvoja bývania a uskutočniť reformu podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania pre rozšírenie. Podľa nich by mali upraviť odpisovú politiku a zmeniť účtovné pravidlá pre DPH pri bytoch. „Navrhovali sme okrem iného aj zvážiť zriadenie Rady vlády pre bývanie,“ dodal Kováčik.

V reakcii na zriadenie rady rezort dopravy a výstavby uviedol, že zatiaľ nad tým neuvažovali. „Ak však z analýz vyplynie potreba zriadenia takejto rady, sme myšlienke naklonení. Je v našom záujme pripraviť čo najlepší model štátneho nájomného bývania, ktorý pomôže občanom s riešením ich bytových otázok,“ uzavrel rezort. (tasr)

 

Prevzaté z https://e.dennikn.sk/minuta/1922295

under construction t20 K6pWxE

Stavebníctvo na Slovensku v minulosti nebolo podľa nich veľmi preferovaným odborom, čo sa však netýka iba mladých ľudí, ale aj rekvalifikácie ľudí potenciálne ohrozených nezamestnanosťou.

Súhlas s výstavbou by namiesto úradov mal odklepnúť projektant. To môže zrýchliť procesy, ale priniesť aj korupciu.

top view of construction equipment safety helmet saw nut and other construction tools on the working t20 YV6XjX

Zväz spolu s partnerským zväzom zo susedného Česka pripravuje projekt rekvalifikácie.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie