Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

Dopravní fórum 2018, magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, str. 17.

Na české a i slovenské investory jako i na ostatní účastníky investičního procesu stále čeká několik reálných kroků a řešení dlouhodobých nedostatků při přípravě a realizaci veřejných projektů, dopravní infrastrukturu nevyjímaje. Od dalšího progresu v této oblasti se významně odvíjí vývoj v českém a slovenském stavebnictví jako i úspěšnost významných infrastrukturních projektů s vlivem na celou společnost.

Stavebnictví je nadále jednou z nejdůležitějších oblastí veřejných zakázek z pohledu počtu i finančního objemu vypisovaných soutěží, a současně také nejkomplikovanější. Proces od přípravy projektu až po jeho realizaci trvá několik let a dnes je snad všem zainteresovaným, včetně kontrolních orgánů zřejmé, že není možné v takovýchto veřejných soutěžích jednoduše aplikovat mechanizmy a kritéria fungující u pořizování zboží anebo méně náročných služeb. Svědčí o tom kupříkladu skutečnost, že po téměř roce vytrvalé práce a argumentování slovenského Zväzu stavebných podnikateľov byl do schválené novely zákona č. 343/2015 O verejnom obstarávaní s účinností od 1.1.2019 zakomponován zákaz zadávání projektových a stavebních prací přes elektronické tržiště.

Kvalita provedené veřejné práce je podmíněná kvalitou, s jakou si veřejní investoři vybírají své dodavatele, tedy tím, jak v praxi funguje uplatňování příslušných zákonů včetně judikatury, metodických usměrnění a zejména zvyklostí. Simplifikace zadávacího procesu a také přehnané požadavky kontrolních orgánů na transparentnost a nediskriminačnost zadávacích podmínek vedou ve svém důsledku k „vítězství“ málo kompetentních uchazečů v procesu investiční přípravy a výstavby (projekt, inženýring, zhotovitel, dozor), mnohdy k podprůměrné kvalitě dodaných služeb, ale i dalším negativním důsledkům, jako jsou průtahy v realizaci investičních projektů v řádech let a díky negativní publicitě i degradaci dobrého jména a profesionality inženýrského stavebnictví v očích veřejnosti. Setrvávání na těchto principech již mělo na svědomí fatální důsledky v podobě kolapsu stavebních objektů anebo ztrát na lidských životech u některých stavebních projektů v ČR i SR. V lepších případech si konzervujeme průměrnost návrhů technického řešení, kvality realizace a ekonomiky životního cyklu projektu. Pozitivním krokem je, že se klíčoví investoři v uplynulém roce posunuli od slovních proklamací k prvním snahám o hlubší změny v přístupu k zadávacímu procesu, a to zejména v ČR. Na Slovensku v praktické aplikaci systémoví investoři postoupili bohužel málo, resp. pouze v rovině kosmetických změn, které nepřinesou potřebnou kvalitativní změnu.

24hod.sk | 26.12.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Stavebná produkcia sa za 10 mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 zvýšila o 8 %. Je predpoklad, že prekročí za celý rok 2018 hranicu 5 miliárd eur. Pre ...Ilustračné foto. Foto: TASRBratislava 26. decembra (TASR) - Stavebná produkcia sa za 10 mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 zvýšila o 8 %. Je predpoklad, že prekročí za celý rok 2018 hranicu 5 miliárd eur. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Nárast nastal predovšetkým v oblasti pozemných stavieb. V rámci Slovenska tvoria práce v pozemnom staviteľstve 60 % a inžinierske stavby 40 %. "Stavebné práce na opravách a údržbe zostávajú na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2017 a dosiahnu objem približne 1,25 miliardy eur," povedal.ZSPS očakáva v roku 2019 mierny rast približne na úrovni 3 %. Podľa stavebných podnikateľov pretrváva dlhodobo neuspokojivé tempo novej bytovej výstavby. Zvyšuje sa neistota v pripravenosti nových veľkých infraštruktúrnych projektov, najmä cestnej a železničnej infraštruktúry, kde je problémom príprava, ako aj verejné obstarávania dodávateľov.Podľa šéfa ZSPS vládol v roku 2018 opatrný optimizmus po rokoch veľmi malej ziskovosti pod úrovňou rentability. "V súčasnosti dosahovaná priemerná ziskovosť v stavebníctve okolo 3 až 5 % je v porovnaní s inými odvetviami naďalej nízka a len veľmi obmedzene umožňuje stavebným a projektovým firmám investovať do inovácií a nových technológií," priblížil.
Napriek relatívnemu dostatku zákaziek na trhu pretrváva ostrý konkurenčný boj, najmä z dôvodu neistoty vývoja v ďalších rokoch. "Toto platí predovšetkým vo verejných infraštruktúrnych projektoch pre chýbajúci realistický a záväzný plán," uzavrel Kováčik.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

pravda.sk | 23.12.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Doprastav

Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik tvrdí, že španielsky koncesionár, ktorý koordinuje výstavbu obchvatu Bratislavy, po uzatvorení zmluvy so štátom zásadným spôsobom prepracoval projektové dokumentácie s cieľom zlacniť technické riešenia. Problémy sú aj na ďalších úsekoch diaľnic, ktoré sú vo výstavbe. Za ťažkosti na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline nie je podľa Kováčika zodpovedný len samotný zhotoviteľ. Pozrite si vyjadrenia Kováčika na dvoch videách TV Pravda.

Pravda | 21.12.2018 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 10 | autor: Martin Majerníček | Téma: Doprastav

Bratislava Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik tvrdí, že španielsky koncesionár, ktorý koordinuje výstavbu obchvatu Bratislavy, po uzatvorení zmluvy so štátom zásadným spôsobom prepracoval projektové dokumentácie s cieľom zlacniť technické riešenia. Problémy sú aj na ďalších úsekoch diaľnic, ktoré sú vo výstavbe. Za ťažkosti na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline nie je podľa Kováčika zodpovedný len samotný zhotoviteľ.

TA3 | 13.12.2018 | 21:30 | Relácia: Analýzy a trendy | Téma: Stavebné firmy

Link na reláciu Analýzy a trendy, TA3

zsp ta3 stavebny zakon 181214

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Aktuálne platný stavebný zákon je z roku 1976 a nevyhovuje súčasnej dobe. Kompetentní sa ho viackrát pokúšali zmeniť, no neúspešne. Teraz máme na stole nový návrh tohto kľúčového zákona. Podľa ministerstva dopravy a výstavby má efektívne riešiť problémy z praxe. Čo si o pripravenej legislatíve myslia odborníci, tomu sa budeme venovať v dnešnej relácii Analýzy a trendy. A mojimi dnešnými hosťami sú pán Peter Ďurček, štátny tajomník na ministerstve dopravy a výstavby. Príjemný dobrý večer.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstva dopravy
--------------------
Dobrý večer.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Pán Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov. Dobrý večer.

Imrich PLEIDEL, predseda Slovenskej komory architektov
--------------------
Dobrý večer.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Pán Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tak isto príjemný dobrý večer.

Vladimír BENKO, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
--------------------
Dobrý večer prajem.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
A pán Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov
--------------------
Dobrý večer.

Diskusná relácia za účasti prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., v ktorej sa hovorí o pálčivých ružinovských témach. Dopravná situácia, parkovanie, nová výstavba.... Koncepčné a legislatívne predpoklady riešenia týchto problémov, a to nie len v Ružinove.

Záznam relácie (28.11.2018):

http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-11-28-160000

Informácia z medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“

Vyššia kvalita predložených ponúk, lepšia úroveň poskytovaných služieb a inovatívne riešenie, ktoré môže ušetriť verejné financie. To sú základné prínosy, ktoré môže Slovenskej republike priniesť zadávanie a hodnotenie verejných zákaziek podľa metodiky Best Value. Zhodli sa na tom účastníci Medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“, ktorú usporiadal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) konanej dňa 19. 11. 2018 v CAMP Praha.

EUROSTAV, október 2018, str. 36-38

Verejné obstarávanie potrebuje do praxe zaviesť zmeny, ktoré zefektívnia prípravu a výstavbu dopravnej infraštruktúry na Slovensku a v Českej republike a nie len jej.  Na slovenských a českých verejných obstarávateľov ešte stále čaká viacero reálnych krokov a riešenie dlhodobých nedostatkov pri príprave a realizácii verejných súťaží. Od ďalšieho progresu v tejto oblasti sa bude významne odvíjať aj vývoj v slovenskom a českom stavebníctve a úspešnosť významných infraštruktúrnych projektov s vplyvom na celú spoločnosť.

Hospodárske noviny | 29.11.2018 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Vladimíra Púpavová | Téma: Stavebné firmy

PRIESKUM

Bratislava - Stavebníctvu sa darí, ale vo firmách chýbajú ľudia. Potvrdzuje to novembrový prieskum Štatistického úradu, podľa ktorého 32 percent opýtaných firiem hlási veľké problémy s pracovnou silou. Potvrdzuje to aj kvartálna analýza, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research.

Až 98 percent riaditeľov stavebných spoločností označuje za najväčšiu "brzdu stavebníctva" nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Tesne za zamestnancami sa umiestnila nekvalitná a komplikovaná legislatíva. "Faktormi, ktoré najviac brzdili rozvoj stavebníctva, bola nekvalitná legislatíva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, termínové a cenové turbulencie na trhu stavebných materiálov, korupcia v stavebníctve, dlhé lehoty na prípravu stavieb, v menšej miere nedostatok verejných a privátnych zákaziek," potvrdzuje hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Nový stavebný zákon, ktorý nadobudne účinnosť od nového roka, by mal podľa ministerstva skrátiť dĺžku tendrov a zároveň znížiť priestor na korupciu. Sektor by mal udržať tempo "Momentálne sa nachádzame v období, keď doznieva boom stavania rezidenčných projektov a zároveň sa stavia viacero infraštruktúrnych projektov. Pravdepodobne preto prieskum ukázal prevahu projektov v infraštruktúre," konštatuje analytik UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák. Podľa viacerých odhadov by malo stavebníctvo v tomto roku vzrásť o viac ako šesť percent. Jeho ťahúňom budú objednávky od privátnych investorov. "Pozitívny vývoj by si malo stavebníctvo udržať aj v roku 2019, keď však dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 percenta, a rovnako by malo byť ťahané súkromným sektorom," hovorí Karolína Ducká.

teraz.sk | 11.11.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt.

Bratislava 11. novembra (TASR) - Za nedostatkom stavebných kapacít pre bytovú výstavbu sa môže skrývať fakt, že ceny stavebných prác, aj v bytovej oblasti, jednoducho stúpajú. A na stavebnom trhu je čoraz ťažšie nájsť pre túto oblasť lacnejšie firmy. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Nahráva tomu aj skutočnosť, že podiel na oprave a údržbe bytového fondu sa pohybuje v rozmedzí 25 % až 29 % a časť stavebných kapacít sa presúva tam, doplnil. O cene stavebných prác prezident ZSPS povedal, že v priemere od začiatku roka medziročne vzrástli. "Ceny stavebných prác sa v poslednom období len doťahujú na úroveň ostatných výrobných sektorov. Dá sa preto zodpovedne predpokladať ich ďalší prirodzený rast," konštatoval s tým, že ceny materiálov v priemere medziročne stúpli o približne 4,5 % a je predpoklad, že budú ďalej rásť.

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt, nedostatok stavebného materiálu len z časti. "Z hodnotenia súčasnej celkovej úrovne objednávok v stavebníctve, na základe informácií zo Štatistického úradu SR a členov ZSPS, vyplýva, že 22 % respondentov ju označilo za nedostatočnú, a teda z celoslovenského hľadiska nemôžeme hovoriť o prehrievaní, aj keď v niektorých regiónoch takáto situácia môže nastať," uviedol prezident zväzu Kováčik.

V diskusii o novostavbách spolumajiteľ developera ITB Development Ivan Rolný počas Realitného fóra (7.11.) v Bratislave povedal, že v súčasnosti nie je prehriatie v oblasti cien bytov, ale skôr stavebných kapacít. "Keď chceme začať s výstavbou nového projektu, máme problém osloviť stavebnú firmu s voľnými kapacitami, ktorá v priebehu pár mesiacov ide do projektu a začne s výstavbou," konštatoval Rolný s tým, že takéto firmy majú záujem stavať haly alebo štátne objednávky. Ak prídu na trh nové projekty, bude ich cena už obsahovať náklady za poplatok za rozvoj a ceny stavebných prác, ktoré za posledný rok výrazne stúpli.

V súvislosti so stavebnými kapacitami citovala v aktuálnej kvartálnej analýze slovenského stavebníctva za 3. štvrťrok 2018 spoločnosť CEEC Research riaditeľa spoločnosti Hochtief SK Miroslava Beku. "Pri výkonoch v tomto roku už stavebné firmy pociťujú nedostatok kapacít, čo sa v nasledujúcom roku ešte viac prejaví, a stavebné spoločnosti, dodávatelia materiálu a mechanizmov sa budú musieť vyrovnať s týmto stavom," uviedol riaditeľ Beka.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie