Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Celkový pokles stavebnej produkcie SR podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) súvisí najmä s nepripravenými štátnymi infraštruktúrnymi projektmi, ktoré by mohli ísť do výstavby. „Kapacity stavebných spoločností sú pripravené na nové zákazky v roku 2020. Keďže nebudú pripravené, predpokladám, že sa bude viac ako rok čakať, kým sa podarí dokončiť prípravu aspoň niektorých projektov,“ hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik. Kým podľa neho súkromné firmy a obyvateľstvo stavajú a stavebná produkcia v pozemnom staviteľstve sa zvyšuje, štát tento trend rastu vôbec nezachytil. „Stavebníctvo z tohto dôvodu celkovo viac stagnuje ako rastie. Platí pritom, že štátne zákazky na výstavbu a opravy tvoria odhadom viac ako 40 percent z celkovej stavebnej produkcie,“ poznamenáva P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) chce aj v roku 2020 naďalej vyvíjať aktivity k napredovaniu stavebníctva na Slovensku a zachovať si odbornú dôveru. Ako pre agentúru SITA uviedol prezident profesijnej organizácie v stavebnom sektore Pavol Kováčik, z odborných tém je pre zväz dôležité pracovať na všetkých problémoch týkajúcich sa tohto odvetvia.

Odvetvie stavebníctva ako jedno z mála ovplyvňuje predovšetkým domácu ekonomiku a to ako z pohľadu zdrojov, tak výsledného produktu. V čase blížiaceho sa ekonomického spomalenia môže stavebníctvo zohrať zásadnú pozitívnu stabilizačná úlohu proticyklickým pôsobením a využitím jeho multiplikačného efektu. Význam stavebníctva však nebol na Slovensku doteraz politicky náležite uchopený resp. mu nie je venovaná náležitá pozornosť.

ta3

Pripravované zmeny prinesú podľa niektorých odborníkov revolúciu v stavebníctve. Hovorili sme o nich s Pavlom Kováčikom, prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov.

cierne stavby

Čierne stavby sužujú Slovensko. Najprv postaviť a potom skúšať legalizovať alebo namiesto jedného podlažia postaviť dve, či rovno mrakodrap.

V magazíne MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., odpovedal na otázky k téme Investičná výstavba na Slovensku. Rozhovor si môžete stiahnuť v .pdf nižšie. 

df2019

V magazíne Dopravní fórum sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., vyjadroval k téme Výstavba dopravnej infraštruktúry. Celý magazín si môžete stiahnuť nižšie. Článok prezidenta začína od strany 21. 

 t20 pxOwNj

Reakcia prezidenta ZSPS na existujúcu situáciu v stavebníctve a nepripravenosť potrebných projektov:

Diaľnica na Kysuciach sa stavia pomaly aj preto, že jedna vládu ju má za prioritu a iná nie. Naznačuje to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Výstavba úseku D1 Hubová - Ivachnová napreduje podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) podľa harmonogramu. "Realizujú sa práce na geologickej úlohe. Dôležité je, že zhotoviteľ má k dispozícii násypový materiál z prác na geologickej úlohe a ten sa využíva na násypy k mostom a ostatným stavebným objektom na celej trase," povedala Michaela Michalová, hovorkyňa NDS. Zároveň dodala, že za jeden deň sa v rámci geologických prác prekoná zhruba 8 až 9 metrov a práce prebiehajú aj počas víkendov v 24 hodinovom režime v dvojzmennej prevádzke.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie