Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

 open road t20 z2YxwG

Ak štát úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala nedokončí do štyroch rokov, príde o eurofondy.

tunel visnove

V pondelok, 16. 11. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k zabezpečeniu tunela Višňové. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž začína od 9:58.

A7kdJy t20 4J69O8 1

openiazoch.zoznam.sk | 10. 11. 2019 - Výsledky kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za štvrtý štvrťrok 2019 ukazujú, že v roku 2020 je možné očakávať minimálny rast, respektíve stagnáciu.

a bag with the word gdp and a down arrow in the hands of a businessman decline and decrease of gdp t20 bx1oGB

  • Prognózy najväčších slovenských firiem na budúci rok sú pesimistické.
  • Najnovšia analýza počíta s poklesom rastu až stagnáciou v tomto segmente.
  • Hlavným dôvodom zlých prognóz majú byť budúcoročné voľby.

stavebny zakon

V pondelok, 4. 11. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k novému stavebnému zákonu. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž začína od 23:36.

stavebný zákon

  • Roky pripravovaný stavebný zákon prešiel hospodárskou a sociálnou radou vlády.
  • Návrh zákona čaká na to, kedy ho schváli vládny kabinet. Potom by ho mali posunúť do parlamentu.
  • Aké zmeny prináša návrh novej legislatívnej normy? Pozrite si najdôležitejšie body.

under construction t20 K6pWxE

Zdroj: SITA | Po očakávanom vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (brexit) by z ostrovnej krajiny mohlo odísť niekoľko tisíc slovenských remeselníkov v rôznych stavebných profesiách. Ako očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), niektorí z nich sa môžu vrátiť na Slovensko, ostatní pravdepodobne odídu do iných krajín EÚ, kde sa dohovoria anglicky.

kurimany

Vo štvrtok, 3. 10. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k prípadu zrútenia mosta pri Kurimanoch. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž o Kurimanoch začína od 28:18 a vyjadrenie prezidenta začína od 29:44. 

Prepis vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA:, pre RTVS:

"Je to komplexná zodpovednosť všetkých účastníkov výstavby. To znamená ako stavby vedúcich, tak aj zamestnancov, ktorí sú na tej stavbe. Keby ktorýkoľvek z týchto účastníkov výstavby bol primerane kvalifikovaný, tak ako to mi dnes požadujeme, tak som presvedčený, že by ku kolapsu nedošlo."

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/199627.

geodesy details construction site workers PTKXJWE

Stavebníctvo ťahal nadol najmä segment výstavby infraštruktúry, ktorý už niekoľko mesiacov zápasí s problémami pri výstavbe diaľnic.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie