Vytlačiť

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2016-2020

kontakt PavolKovacik2 kontakty OtoHornacek kontakt jaromirholcak
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS
Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS
Ing. Jaromír Holčák
viceprezident ZSPS
spoločník predseda predstavenstva a generálny riaditeľ splnomocnený zástupca spoločnosti
MURUS s.r.o. HORNEX, a.s. Doprastav, a.s.
     
kontakty ZsoltLukac01 kontakt BakosMarek silhouette2
 Ing. Zsolt Lukáč
viceprezident ZSPS
Mgr. Marek Bakoš Ing. Jozef Saloka
spoločník člen predstavenstva predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
ZEUS PB s.r.o. DÚHA a.s. EKOSTAV a.s.
     
kontakt SinalyRobert  kontakt Marek Kozlay kontakt DusanJasecko
Ing. Róbert Šinály Ing. Marek Kozlay  Ing. Dušan Jasečko
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  technický námestník závodu 03 predseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s COLAS Slovakia, a.s. Keraming a.s.
     
kontakt Miroslav Novosedlik kontakty JanMajersky kontakt JurajHirner
Ing. Miroslav Novosedlík Ing. Ján Majerský, PhD. Ing. Juraj Hirner
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ generálny riaditeľ konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Novosedlík, spol. s r.o. Proma a.s. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
     
kontakty Branislav Lukac kontakt ivankimlicka  
Ing. Branislav Lukáč Ing. Ivan Kimlička  
konateľ člen predstavenstva a výkonný riaditeľ  
STRABAG s.r.o. VÁHOSTAV - SK, a.s.