Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Ivánska cesta

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Peter Harvan, Ing. arch. Ivan Kreva, Ing. arch. Monika Žitná, Ing. arch. Tomáš Szöke, Ing. arch. Pavol Horváth
Hlavný projektant: GFI, a. s.
Hlavní zhotovitelia: Stavomontáže Žilina, a. s., Ulysses, a. s.
Stavebník: Aircraft Diagnostik Company, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 23,24 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,92 mil. €

  Foto: archív SCHUCO International, KG 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie