Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra
01 02 03
04 05 06

novostavba
Nitra

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Kollár, Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Tomáš Matlák, Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
Hlavný projektant: STAPRING, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: IN VEST, s. r. o.
Stavebník: Mlyny, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 79,14 mil. €

foto: Miroslav ŠIMEK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie