TATRA CITY, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Černyševského ul. 46, K. Ú. Bratislava - Petržalka

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Hlavný projektant: Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA SKA
Hlavný zhotoviteľ: Združenie STAMART – ZIPP, STAMART MARTIN, s. r. o., líder združenia, ZIPP BRATISLAVA, spol. s  r. o., člen združenia
Stavebník: Tatra Residence, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 57,80 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 48,20 mil. €

foto: Ľubo Stacho

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie