CASSOVAR BUSINESS CENTER I, Košice
01 02 03
04 05 06

novostavba
Košice, Floriánska ul., Staré Mesto, K. Ú. Hušťáky, Terasa

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Tomáš Bartko
Hlavný projektant: Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA SKA
Hlavný zhotoviteľ: STAMART MARTIN, s. r. o.
Stavebník: Cassovar Business Center
Investičné náklady s DPH: 54,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 45,70 mil. €

foto: Ľubo Stacho

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie